Kadercursus voor parochiebesturen

17 november 2014

Ongeveer dertig nieuw benoemde kerkbestuursleden bezochten in de maanden oktober en november 2014 de Basiscursis Parochiebestuur. In deze cursus is er aandacht voor het ‘goed besturen’ van een parochie, zowel materieel als spiritueel.

De cursus helpt nieuwe bestuurders hun weg te vinden in de bestuurlijke organisatie van een parochie. Ze wordt verzorgd door het Sint Franciscuscentrum.

Een van de deelnemers was de Anne Moeniralam uit Roosendaal. Zij is sinds 1 januari 2014 bestuurslid van de op dat moment opgerichte Sint Norbertusparochie in deze plaats. In haar beroepsleven is ze advocate. Binnen het bestuur is ze belast met het vrijwilligersbeleid en functioneert ze als vertrouwenspersoon.

Anne kijkt tevreden terug op de cursus. “De cursus besloeg vijf avonden. De laatste brachten we een bezoek aan de diensten van het bisdomkantoor. Net als de andere avonden was ook deze zeer leerzaam. De presentaties door de medewerkers waren goed verzorgd. De avonden waren steeds goed opgezet. De beide docenten, pastoor Peter de Rooij en Jan Foesenek, brachten de stof helder. Ze staan met beide benen op de grond. Elke bijeenkomst behandelden we groepsgewijs een casus uit de praktijk. Op deze manier kwam je in contact met andere parochiebestuurders en leer je ook van hen. De eerste avond stond in het teken van de kennismaking en de tweede in het teken van de verschillende reglementen. In de derde spraken we over de kunst van het besturen en de vierde over de communicatie. Bij deze avond was de communicatieregisseur van het bisdom, Daphne van Roosendaal aanwezig. Zij ging onder meer in op de geldwerving.”

“Ik heb een voldaan gevoel. Je merkt dat het bisdom en bisschop Liesen zorg willen dragen voor goede bestuurders,” aldus Anne Moeniralam. “Ik heb het zeer gewaardeerd dat hij bij de laatste bijeenkomst kort aanwezig was. Je voelt je serieus genomen.” Anne Moeniralam is ook tevreden over de locatie waar de cursus gegeven is. “Centrum Bovendonk is een prima en sfeervolle plaats. De medewerkers van het Centrum deden hun best ons goed te onthalen door hun gastvrije opstelling en de uitstekende catering. Ik vermoed dat alle cursisten dit vinden.”

 

 

Andere berichten