Kadercursus sociale leer en diaconie van start

17 april 2012

Donderdag 12 april ging in Etten-Leur de kadercursus sociale leer en diaconie voor de eerste maal van start. Deze leergang is een van de drie kadercursussen die het bisdom aanreikt. De hoofdverantwoordelijkheid ligt bij diaken Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk .

“De deelnemers zijn betrokken vrijwilligers uit de parochies,” vertelt Van Iersel. “Ze zijn voorgedragen door de pastorale teams en zijn vanuit hun geloof maatschappelijk betrokken. De cursus omvat 15 avonden.” Van Iersel legt rustig uit hoe de leergang is opgebouwd. “Het eerste deel gaat over de relatie tussen caritas, diaconie en sociale leer. In het tweede deel behandel ik het ‘Compendium van de sociale leer’. Dit mondt uit in een praktisch gedeelte waarin we het geleerde toepassen in de praktijk. We analyseren diaconale projecten en kijken hoe we door de bril van de sociale leer de krant kunnen lezen.”

“Door de cursus heen bespreek ik diaconale heiligen. De eerste is de H. Catharina van Siena, de patrones van Italië. Zij leefde in de veertiende eeuw. Deze dominicanes was betrokken bij het bestuur van het land en de Kerk. Verder komen onder anderen Franciscus van Assisi en Thomas van Aquino aan de orde. De eerste was zelf diaken. De tweede had een brede visie op maatschappij en staat. Ik wil de deelnemers uitdagen eens wat verder naar deze heiligen te kijken.”

Van Iersel hoopt via zijn cursus parochies tools in handen te geven midden in de samenleving te staan. “Het is de bedoeling dat de deelnemers de inzichten van de sociale leer kunnen verbinden met concrete thema’s als zorg, onderwijs, arbeid en publiek bestuur. Via de sociale leer kunnen ze op die manier het evangelie handen en voeten geven en een bijdrage leveren aan de uitstraling van de Kerk in de samenleving, niet alleen op individueel maar ook op parochieel niveau.”

Dit jaar is de cursus in Etten-Leur. Volgend jaar gaat hij van start in Rilland-Bath
 

Andere berichten