Kadercursus Liturgie in Zeeland van start

10 februari 2011

Op donderdag 20 januari 2011 startten de kadercursus liturgie en de kadercursus kerkmuziek in het dekenaat Zeeland. Het was de eerste maal dat daar een kadercursus begon. De kadercursussen rouleren door de drie dekenaten va het bisdom.

Myriam de Jong-Smits (medewerkster liturgie van de pastorale dienstverlening) en Jan Schuurmans, (medewerker kerkmuziek van de pastorale dienstverlening) leiden de cursus. Er zijn 20 deelnemers, afkomstig uit alle regio’s van het dekenaat en met verschillende functies binnen de liturgie. Er zijn kosters, dirigenten, koorzangers, leden van werkgroepen liturgie, uitvaartleiders en voorgangers in gebedsvieringen. De samenstelling van de groep is divers, met enkele dertigers en ook oudere deelnemers, en met mannen en vrouwen, waarvan de laatsten in de meerderheid zijn.”.

De dekenaal coördinator van Zeeland Geerten Kok is zeer tevreden over de opkomst en geeft een pluim aan de contactpersonen. “De dekenale leiding heeft enkel contactpersonen geworven. Deze zijn, geïnstrueerd door Myriam de Jong-Smits, enthousiast aan de slag gegaan bij het werven van deelnemers.”

Naast de kadercursus liturgie verzorgt Martina Meul de kadercursus catechese in het dekenaat de Baronie. Op 15 september 2011 start deze cursus opnieuw in dekenaat Het Markiezaat en vindt voor de eerste maal de kadercursus diaconie en sociale leer in dekenaat de Baronie plaats.
 

Andere berichten