Introductiecursus nieuwe bestuursleden afgerond

19 november 2009

Op woensdagavond 18 november vond in het bisdomkantoor in Breda de afsluitende bijeenkomst plaats van de introductiecursus voor nieuwe bestuursleden. De deelnemers volgden drie avonden in het eigen dekenaat. De bijeenkomst op het bisdomkantoor was gezamenlijk.

Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers opende de avond. Bisschop Van den Hende sprak de aanwezigen kort toe aan het eind van de bijeenkomst en sloot af met gebed.

Ruim zestig mensen kwamen bijeen voor deze avond, die startte met een broodmaaltijd. Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers heette de aanwezige van harte welkom en lichtte het organogram toe dat van de bisdomorganisatie werd gemaakt, en dat deze maand verschijnt in de ‘Bestuursbrochure 2009’. Alle bestuurders van parochies met een benoeming en alle pastorale beroepskrachten in het bisdom krijgen deze binnenkort thuisgestuurd.

In vijf rondes gingen de cursisten daarna langs afdelingen van de bisdomorganisatie. Hoofden van dienst en andere medewerkers lichtten verschillende onderdelen van de diocesane dienstverlening toe: de pastorale dienstverlening, bouwzaken, het economaat, personeel, pr en informatie.

Bij hun benoeming ontvangen nieuwe bestuursleden de aankondiging van de introductiecursus. Daarna volgt de concrete uitnodiging als de nieuwe cursus start.

Andere berichten