Informatieavond docenten en directeuren

17 maart 2010

Directeuren van het voortgezet onderwijs en docenten godsdienst/levensbeschouwing zijn uitgenodigd door het bisdom van Breda voor een informatieavond. Op de avond wordt gesproken over activiteiten die volgend jaar plaatsvinden, waarbij scholen en Kerk samen op kunnen trekken.

De bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs, Martina Meul, constateerde dit jaar bereidheid bij scholen om mee te doen met de vastenestafette die het bisdom in de Veertigdagentijd organiseerde. De activiteit bleek echter, op het moment dat het bisdom ertoe uitnodigde, lastig in te plannen in het jaarprogramma van de scholen.

Martina Meul: “Daarom nodigen we nu reeds de directeuren en docenten uit voor deze informatieavond, waarop activiteiten die door het bisdom worden georganiseerd worden voorgesteld en besproken. Het gaat om activiteiten, waaraan jongeren kunnen deelnemen, en die plaatsvinden in 2010-2011.”

Zo zal onder meer gesproken worden over de wereldjongerendagen in Madrid (augustus 2011), de vastenestafette in de Veertigdagentijd 2011, het Fakkelproject en een Alphacursus, en over kloosterweekenden voor directies en docenten in januari 2011.

De informatieavond vindt plaats op donderdag 8 april om 20.00 uur.

Directeuren van het voortgezet onderwijs en docenten godsdienst/levensbeschouwing kunnen zich aanmelden via T 076 5223444, E bg.onderwijs@bisdombreda.nl

Andere berichten