Herdruk van brochure ‘Nieuwe wijn in nieuwe zakken’

14 mei 2024

De brochure over cultuurverandering die het bisdom Breda vorige maand uitbracht en presenteerde op de conferentie van de Missionaire Parochie, is bijgedrukt. Vanwege de grote belangstelling binnen en buiten het bisdom, raakte de voorraad sneller op dan verwacht. De brochure gaat in op de missie en de visie van het bisdom Breda en geeft duiding aan ontwikkelingen en kansen in de huidige Westerse cultuur.

In 2023 bracht het bisdom de beleidsbrochure ‘De liefde van Christus laat ons geen rust’ (2 Kor. 5,14) uit. Naast dit document, is ook de visietekst van bisschop Liesen uit 2021 en een publicatie van zijn lezing over ‘leerling-zijn’ (2022) opnieuw uitgegeven als brochure.

Nieuwe wijn in nieuwe zakken

De nieuwe brochure gaat onder meer in op de pastorale bekering die nodig is om een missionaire parochie te vormen. Daarvoor is een cultuuromslag nodig. “Christenen zijn geen volgers van de heersende cultuur, maar vormers van een nieuwe cultuur,” aldus de nieuwe brochure.

Downloads (pdf)

Andere berichten