Heer, leer ons bidden

4 oktober 2007

Tijden de Voortgezette Pastorale Vorming voor pastorale beroepskrachten in het bisdom Breda op 2 en 4 oktober presenteerde Hennie van Hattum, medewerkster van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Breda, het project ‘Heer, leer ons bidden’. In dit project maken mensen kennis met de rijkdom van het christelijk gebed in de rooms-katholieke traditie.

Verrassende variëteit
“De oorsprong van dit project ligt in het bisdom Brugge,” vertelde Hennie van Hattum. “Het is voor het bisdom Rotterdam herschreven en aan alle geloofsgemeenschappen in dat bisdom aangeboden. Het biedt een brede kijk op het gebedsleven in de Kerk. Zo is er ook aandacht voor moderne gebedsvormen als Sacred Dance en de christelijke meditatie zoals deze ontwikkeld is door de benedictijnermonniken Laurence Freeman en John Maine. Er zijn onder andere ook bijeenkomsten gewijd aan het bidden met het hart volgens de karmelitaanse traditie en bidden zoals Augustinus.”
“In Rotterdam sloeg het project aan. Het is wel intensief,” meent Van Hattum. “Er zijn tien bijeenkomsten. Deze duren twee uur, waarna een gebedsviering volgt. Na een informatief deel gaan de deelnemers zelf aan de slag. De cursus bestaat uit een handleiding voor de begeleider en een werkboek voor de cursisten. In dit werkboek schrijven de cursisten hun eigen ervaringen neer.”

Geslaagd in Willemstad
Ook in het bisdom Breda is ervaring opgedaan met deze leergang. Michaël Bastiaansen, diaken van de Immanuëlparochie te Zevenbergen en omgeving, heeft ervaringen in Willemstad. “Daar werkten we met een oecumenische groep van protestanten en katholieken. Het was opvallend dat de protestanten zich sterk herkenden in Augustinus. Om de veertien dagen kwamen we bij elkaar. Ik begeleidde de cursus samen met een vrijwilliger. Dit ging erg goed. We hebben de cursus iets ingekort, net zoals de avonden. We begonnen om 20.00 uur en eindigden om 22.00 uur. We deden de gebedsdienst wel binnen deze tijd.”

Voortgezette Pastorale Vorming
Ongeveer 120 pastorale beroepskrachten bezochten op 2 en 4 oktober de Voortgezette Pastorale Vorming van het bisdom Breda. Deze vond plaats in Centrum Bovendonk te Hoeven. Beide dagen hadden hetzelfde programma. Het thema luidde kort en krachtig ‘bidden’.

Voor verdere informatie over het project ‘Heer, leer ons bidden’: Hennie van Hattum;  E  hvhattum@bisdombreda.nl.

Andere berichten