Goede en intensieve pastoorscursus

26 september 2012

Van zondag 23 september tot en met dinsdag 25 september 2012 kwamen op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk te Hoeven acht priesters bijeen voor de pastoorscursus. Het was voor de eerste keer dat deze plaatsvond. Rector Schnell en Bob van Geffen, bisschoppelijk gedelegeerde voor categoriaal pastoraat, tekenden voor de begeleiding.

“Pastoors staan voor grote veranderingen. Parochies werken samen en fuseren tot nieuwe verbanden. De vraag is hoe je in deze situatie het pastoorsambt vervult,” zegt rector Schnell. Deze vraag stond centraal tijdens de cursus. T. Meijers, de kerkjurist van de Faculteit der Katholieke Theologie, ging in op de kerkjuridische aspecten van het pastoorsambt. Emeritus-vicaris J. Schröder, spirituaal van het Sint Janscentrum in ’s-Hertogenbosch sprak over de pastoor als geestelijk leidsman. Hij belichtte vooral de ambtstheologische en spirituele aspecten. Mevrouw M. van Bouwdijk, vicevoorzitter van het kerkbestuur in Esch en organisatiedeskundige, benadrukte het belang van een goed evenwicht tussen de verschillende taken die een pastoor heeft. Volgens haar moeten veranderingen op zo’n manier doorgevoerd worden dat bestuur, vrijwilligers en parochianen gemotiveerd zijn om mee te veranderen. Het is dan goed dat zij vanuit een gelovig perspectief de urgentie van deze veranderingen inzien en deze niet alleen doorvoeren omdat het nu eenmaal moet.

Op maandagavond ontmoetten de deelnemers bisschop Liesen. Hij sprak met hen over zijn eigen roepingsgeschiedenis en weg tot het priesterschap. De aanwezigen stelden hem onder andere vragen over de toekomst van het pastoraat en de parochiële samenwerking. De bisschop beklemtoonde dat het vooral gaat om de inhoud van het geloof. Het geloof staat voorop.

“De deelnemers evalueerden de cursus positief. Naast de lezingen en trainingen was er ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek. We hebben ook samen de eucharistie gevierd en het getijdengebed gebeden. Ze spraken over goede en intensieve dagen,” aldus rector Schnell.

 

Andere berichten