Folder met nieuw cursusaanbod van het Sint Franciscuscentrum verzonden aan parochies

23 juni 2015

“De komende jaren worden belangrijke jaren. Willen we van betekenis blijven voor de wereld […] dan zullen we vooral een kwaliteitsslag met elkaar moeten maken, namelijk onze relatie met de Heer nog meer verdiepen en met nog meer passie beleven.” Dit schrijft bisschop Liesen in de folder over de geloofscursus die het Sint Franciscuscentrum volgend werkjaar van start laat gaan.

De folder werd opgenomen als middenkatern van de jongste editie van het Bisdommagazine. Naast het nieuwe cursusaanbod van het Sint Franciscuscentrum gaat de folder ook in op de bedoelingen van het Sint Franciscuscentrum en de brede context waarbinnen onder meer de nieuwe geloofscursus wordt aangeboden.

De folders zijn in een extra oplage gedrukt en nu toegestuurd aan parochies en pastorale beroepskrachten. “Met de geloofscursus hopen we tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsverdieping en -verinnerlijking,” schrijft secretaris-generaal en directeur van het Sint Franciscuscentrum Ben Hartmann in de begeleidende brief. De cursus zelf bestaat voor het komend jaar uit drie series van avonden, waarvoor men zich afzonderlijk kan inschrijven.

Parochies en pastorale beroepskrachten worden gevraagd de folders verder te verspreiden in de kerken en mensen waar mogelijk persoonlijk op de geloofscursus te attenderen.

 

Andere berichten