Enthousiaste afronding van de eerste Leergang Communicatie en Fondsenwerving

8 december 2014

Op woensdag 3 december sloten de eerste deelnemers de Leergang Communicatie en Fondsenwerving af. De leergang omvatte zes avondbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst vond plaats op woensdag 14 mei. De Leergang werd ontwikkeld en wordt verzorgd door Baukje Stam, zelfstandig adviseur met veel ervaring rond onder meer de actie Kerkbalans. De slotbijeenkomst stond in het teken van het vergelijken van diverse vormen van fondsenwerving, zoals Kerkbalans, vermogensfondsen, nalatenschappen en geldwerving specifiek voor het kerkgebouw.

‘Ben trots op Kerkbalans’
Baukje Stam benadrukte het unieke karakter van de actie Kerkbalans: “Het is de grootste fondsenwervende actie in Nederland. Ben je er bewust van als parochie dat het iets heel bijzonders is waar je je voor inzet. Je mag er trots op zijn. Parochies bestaan dankzij de bijdrage van parochianen. Je mag dus ook op je website zichtbaar maken dat je om donaties vraagt.”

Vormen van fondsenwerving
Daarna schetste ze verschillende vormen van fondsenwerving. Afzonderlijk, maar ook in hun onderlinge samenhang. De actie Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie, waaraan wordt bijgedragen door trouwe gevers die het voortbestaan van de parochie belangrijk vinden. Daarnaast kunnen parochies door het jaar heen actie voeren voor specifieke doelen. Dat verlaagt de drempel voor mensen om te geven. Baukje Stam: “Met losse giften kun je nieuwe mensen bereiken via een lager bedrag voor een concreet project. En misschien willen ze later wel overstappen naar structurele steun voor de parochie.” Zo ontstaat via losse giften een nieuwe groep mensen die de parochie na enkele incidentele giften mogelijk ook kan interesseren voor een bijdrage Kerkbalans. En natuurlijk kunnen ook mensen die al bijdragen aan Kerkbalans worden uitgenodigd om een extra gift te doen voor concrete doelen.

Nalatenschappen
De voorlaatste bijeenkomst van de Leergang stond in het teken van nalatenschappen. De cursisten kregen als opdracht mee de websites van goede doelen hierop na te gaan en informatie op te vragen. Tijdens de uitwisseling bleek dat alle bekeken goede doelen praktische handleidingen en goede informatie op hun websites hebben. In de kerkelijke wereld is dit nog niet gebruikelijk. Baukje adviseert dat wel te overwegen: “Verdiep je in de mogelijkheden om dit onderwerp bij parochianen onder de aandacht te brengen. En zorg ervoor dat er één contactpersoon is die dan ook vragen over dit onderwerp kan beantwoorden.”

Cursisten kunnen één of meer avonden deelnemen. Drie cursisten namen alle zes avonden deel. V.l.n.r. Angelique Herremans (H. Augustinusparochie Breda), Petra Kimmel (Vijf Heiligen Parochie Made), Piet van Schilt (Sint Annaparochie Steenbergen).

‘De cursus heeft grote meerwaarde’
Petra Kimmel, van de Vijf Heiligen Parochie in Made, maakte alle zes de avonden mee. “Het is een hele goede cursus,” vertelt ze enthousiast. “Ik was eerst van plan één keer te gaan, maar het was zo goed en het is zo verrijkend voor jezelf en voor je vrijwilligerswerk, dat ik alle keren ben geweest.” De cursus heeft een grote meerwaarde, benadrukt ze, er wordt kennis over gedragen, structuur, en er is een goede uitwisseling met de trainer en de andere deelnemers. “De cursus was down to earth met veel goede voorbeelden. Het sprak mij heel erg aan.”

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd? Dat is dat je veel meer mogelijkheden hebt dan je denkt om activiteiten op een slimme manier te financieren en zo de inkomsten verhogen. En dat je je bewust moet richten op doelgroepen op wie je je richt en met de boodschap die je hebt.”

 

Andere berichten