Eerste terugkombijeenkomst deelnemers Basiscursus Parochiebestuur

15 juli 2015

In het bisdom vindt in september voor het eerst een terugkombijeenkomst plaats voor parochiebestuurders die deelnamen aan de Basiscursus Parochiebestuur. De deelnemers van 2013 en 2014 zijn hiervoor uitgenodigd door vicaris Paul Verbeek en bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw Geerten Kok.

Zij schrijven in de uitnodiging: “Inmiddels bent u al geruime tijd bestuurslid in uw parochie. U hebt vanuit uw functie en verantwoordelijkheid allerlei ervaringen opgedaan […] Sommige ervaringen vragen wellicht nadere verdieping en reflectie. […] Dat vraagt om een terugkomavond, om ervaringen te delen, aan en van elkaar te leren, of vragen te formuleren die nog beantwoord moeten worden.”

De terugkomavond vindt plaats op maandag 21 september 2015 om 19.30 uur in het kantoor van het bisdom Breda (Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda).

Deelnemers worden verzocht om aanmelding vóór 14 september via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl.

Thema’s of ervaringen om aan de orde te stellen op de terugkombijeenkomst kunnen tot 14 september worden gemaild aan de organisatoren van de bijeenkomst.

 

Andere berichten