Eerste cursusavond over Marcusevangelie online

10 september 2020

De video-opname van de eerste avond van de Bijbelcursus die bisschop Liesen geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Tijdens de avond gaat bisschop Liesen onder meer in op de historiciteit van de evangelies en geeft hij een aantal aanwijzingen om het evangelie van Jezus Christus volgens de evangelist Marcus nog beter te kunnen begrijpen.

Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen insturen. Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het contactformulier (onderaan de pagina) worden gebruikt dat tijdens de duur van de cursus actief is.

De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 12 oktober 2020. In verband met videomontage verschijnt de opname van de avond enkele dagen later.

 

Bisschop Liesen over de eerste zin van het Marcusevangelie

 

Aanmeldingsformulier Stille Omgang 2024 (16-17 maart)

Vul uw naam in wanneer u voor uzelf of namens een groep de deelname aan de busreis naar de Stille Omgang wilt regelen.
Aanmelden tieners
Kies één of meer opties. Vanuit het bisdom Breda reist begeleiding mee. Graag namen en leeftijden van tieners en begeleiding vermelden bij 'Namen van deelnemers'
Kies uw opstapplaats(Vereist)
(of groepsverband anderszins)
Geef de namen (voluit) van de deelnemers die u wenst op te geven. Gaan er ook tieners mee? Vermeld dan ook de leeftijd.
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan de busreis naar de Stille Omgang is niet kosteloos. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met betaling van € 35,00 per deelnemer. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL79 RABO 0101 0517 78, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Stille Omgang 2024.

Andere berichten