‘Deze cursus geeft veel informatie’

15 oktober 2009

Op 21 oktober 2009 vindt in het parochiecentrum van de parochie Breda-Oost de afsluiting plaats van de derde module van de kadercursus liturgie en kerkmuziek. Deze bestaat uit drie avonden. Er waren 25 deelnemers uit de regio’s Breda-Oost en Dongemond.

Giny van der Korput, pastoraal werkster in de regio de Dongemond, verzorgde deze module. Zij is erg enthousiast. “De groep is zeer gemotiveerd. De cursus geeft veel informatie. Als pastoraal werkster merk ik dat deze ook mij tot studie aanzet. Bij de voorbereiding voelt het net of ik zelf weer in de collegebanken plaats neem. Ik volg exact de reader en zet mensen ook aan tot gesprek. De laatste bijeenkomst gaat over het kerkgebouw. Ik nodig de mensen uit om in hun eigen parochiekerk naar de inrichting van de liturgische ruimte te kijken en aan te geven wat er volgens hen verbeterd kan worden.”

Giny van der Korput vindt de onderdelen afzonderlijk ook interessant voor specifieke groepen. “De tweede bijeenkomst gaat over gebedshoudingen. Het is goed dat acolieten hier ook kennis van nemen. De eerste behandelde de diverse symbolen in de liturgie zoals Brood, Wijn en de Paaskaars.”

De vierde en laatste module die de deelnemers nu nog gaan volgen is praktisch gericht. De cursisten van de kadercursus kerkmuziek leren hoe ze komen tot een verantwoorde liedkeuze. De deelnemers aan de kadercursus liturgie worden getraind in het houden van een overweging. Jan Schuurmans, tekent voor de kadercursus kerkmuziek, Myriam de Jong-Smits, geeft deze vierde module van de kadercursus liturgie. Zij besteedt bijzondere aandacht aan de opbouw van een overweging en de juiste voordracht van de tekst.

De kadercursus liturgie en de kadercursus kerkmuziek worden gegeven onder verantwoordelijkheid van de pastorale dienstverlening van het bisdom van Breda. Telkens wordt hiervoor samenwerking gezocht met pastorale beroepskrachten uit de parochie.

De kadercursussen worden per kalenderjaar in een verschillend dekenaat aangeboden. In 2009 vonden de kadercursus liturgie en de kadercursus kerkmuziek plaats in het dekenaat de Baronie, in 2010 starten ze in het dekenaat het Markiezaat.

 

Andere berichten