Derde cursusavond over het Marcusevangelie online

2 december 2020

De video-opnamen van de derde avond van de Bijbelcursus die bisschop Liesen geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van het Bisdom Breda.

Tijdens de avond vertelt de bisschop over de bedoeling van de evangelist bij de opbouw van het Evangelie en werkt hij verschillende thema’s uit die het Evangelie kenmerken. Zo gaat hij onder meer in op de “toenemende weerstand” tegen Jezus, de ‘genezing van de lamme’, de ‘tollenaar die apostel werd’, de betekenis van de ‘bruidegom’, de ‘sabbat’ en hoe Jezus’ leerlingen leren wie Hij is. Ook de lezer zelf wordt aangesproken en uitgedaagd na te gaan wat de passages voor hem of haar betekenen.

Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen insturen. Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het contactformulier (onderaan de pagina) worden gebruikt dat tijdens de duur van de cursus actief is.

De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 7 december 2020. In verband met videomontage verschijnt de opname van de avond enkele dagen later.

 

Aanmeldingsformulier Stille Omgang 2024 (16-17 maart)

Vul uw naam in wanneer u voor uzelf of namens een groep de deelname aan de busreis naar de Stille Omgang wilt regelen.
Aanmelden tieners
Kies één of meer opties. Vanuit het bisdom Breda reist begeleiding mee. Graag namen en leeftijden van tieners en begeleiding vermelden bij 'Namen van deelnemers'
Kies uw opstapplaats(Vereist)
(of groepsverband anderszins)
Geef de namen (voluit) van de deelnemers die u wenst op te geven. Gaan er ook tieners mee? Vermeld dan ook de leeftijd.
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan de busreis naar de Stille Omgang is niet kosteloos. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met betaling van € 35,00 per deelnemer. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL79 RABO 0101 0517 78, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Stille Omgang 2024.

Andere berichten