Deel 5 Bijbelcursus Marcusevangelie met bisschop Liesen gepubliceerd

23 september 2021

De video-opnamen van de vijfde avond van de Bijbelcursus die bisschop Liesen geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van het bisdom Breda. Op maandag 20 september vond de cursusavond plaats in de H. Michaelkerk in Breda.

Wie is Jezus?
Tijdens de avond ging de bisschop onder meer in op het laatste gedeelte van hoofdstuk 4. Hierin wordt Jezus’ verbondenheid met God de Vader duidelijk, wanneer er een hevige storm opsteekt op het meer. Als Jezus de storm tot bedaren dwingt, vragen de leerlingen zich af: “wie is hij toch?” Aan het begin van hoofdstuk 5 wordt duidelijk dat evangelist Marcus bewust toewerkt naar het neerleggen van deze vraag bij de lezer. De vraag: ‘Wie is Jezus werkelijk?’ dringt zich op, zeker als blijkt dat duivels deze vraag wél kunnen beantwoorden.

Verdiepingsvragen
Van de cursusavond zijn twee video’s gemaakt. Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen insturen. Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het contactformulier (onderaan deze pagina) worden gebruikt. Dit contactformulier is alleen gedurende de cursus actief.

De zesde cursusavond wordt gehouden op maandag 18 oktober in de Johanneszaal van Priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven. Bij de organisatie van de avonden wordt steeds rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen.

 

Aanmeldingsformulier Stille Omgang 2024 (16-17 maart)

Vul uw naam in wanneer u voor uzelf of namens een groep de deelname aan de busreis naar de Stille Omgang wilt regelen.
Aanmelden tieners
Kies één of meer opties. Vanuit het bisdom Breda reist begeleiding mee. Graag namen en leeftijden van tieners en begeleiding vermelden bij 'Namen van deelnemers'
Kies uw opstapplaats(Vereist)
(of groepsverband anderszins)
Geef de namen (voluit) van de deelnemers die u wenst op te geven. Gaan er ook tieners mee? Vermeld dan ook de leeftijd.
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan de busreis naar de Stille Omgang is niet kosteloos. Met het invullen van dit formulier gaat u akkoord met betaling van € 35,00 per deelnemer. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL79 RABO 0101 0517 78, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Stille Omgang 2024.

Andere berichten