De ‘Basiscursus nieuwe parochiebestuurders’ van 2018

15 november 2018

Op maandag 19 november sluiten ongeveer vijftien deelnemers hun ‘Basiscursus nieuwe parochiebestuurders’ af op het bisdomkantoor in Breda. Daar ontmoeten ze op de vijfde en laatste cursusavond bisschop Liesen en medewerkers van de verschillende bisdomafdelingen.

Al vele jaren verzorgen Peter de Rooij (oud-deken en emeritus-pastoor) en diaken Jan Foesenek de cursus die nieuwe bestuurders klaarstoomt voor het vrijwilligerswerk in de parochie. De cursus reikt veel informatie aan in een uitgebreide cursusmap, maar de cursusleiders kiezen vooral ook voor een praktische aanpak met veel cassussen. Diaken Foesenek: “De onderlinge gesprekken over de casussen zijn altijd erg leerzaam. De bestuurders zijn actief in parochies die heel verschillend kunnen zijn en ze hebben een diverse achtergrond als het gaat om hun beroepsmatig leven en hun inzet als vrijwilliger. Er valt dus veel te leren van elkaar.”

Tijdens de cursusavonden komt onder meer het ‘Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie’ aan bod als onderdeel van het kerkelijk recht. Ook wordt gesproken over de manier waarop parochies in het Bisdom Breda werken met parochieplannen.

De vierde cursusavond, op maandag 12 november op Centrum Bovendonk in Hoeven, stond in het teken van communicatie. De cursusleiders spraken over het organiseren van woordvoering als parochiebestuur en gaven tips. Jan Foesenek: “Het parochiebestuur moet met één mond spreken. Zorg dus dat je één woordvoerder hebt als parochiebestuur. Verwijs naar die persoon en zorg dat anderen in de parochie dat ook doen. Zorg dat je niet extern communiceert als de boodschap intern nog niet is verteld. En ga bij vragen van journalisten bij voorkeur alleen in op vragen die jou als parochie aangaan.” Verschillende cursisten gaven aan ervaring te hebben met de pers en herkenden het belang van de tips.

Het tweede deel van de avond werd verzorgd door Daphne van Roosendaal. De communicatieregisseur van het Bisdom Breda sprak over een communicatiestrategie en een communicatieplan, over doelgroepen, middelen en een relevante boodschap. Ze stelde een prikkelende vraag: “Wat wil je als parochie bereiken binnen nu en twee jaar en hoe denk je dat (online) communicatie daarbij kan helpen?” De doelen van de parochie en de doelgroepen zijn idealiter helder benoemd in het parochieplan. Het communicatieplan geeft daar een praktische vertaling van en ondersteunt het parochieplan door de gerichte inzet van communicatiemiddelen, zoals als het parochieblad, het huis-aan-huis-blad, de website en nieuwsbrieven.

Een relevante boodschap geeft duidelijk aan wat mensen aan je hebben. “Die boodschap stem je af op het doel en de doelgroep die je op dat moment hebt,” aldus de communicatieregisseur. “Je boodschap rond de actie Kerkbalans kun je bijvoorbeeld vergelijken met een ‘pitch talk’: Wat is het (maatschappelijk) probleem dat je ziet? Wat is je oplossing? Hoe kunnen mensen daarbij helpen? Zorg dat je helder communiceert wat je toegevoegde waarde is en wat mensen kunnen doen.”

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten