Cursusdag: ‘Authentiek Leiderschap in de parochie’

23 oktober 2019

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van bisdom Breda, houdt samen met bureau Xpand op woensdag 6 november 2019 een cursusdag over authentiek leiderschap in de parochie. De dag wordt op Centrum Bovendonk georganiseerd en is bedoeld voor priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en kernvrijwilligers in het bisdom Breda.

Het Sint Franciscuscentrum werkt aan parochievernieuwing in de lijn van de boeken ‘Rebuilt’ van Michael White en Tom Corcoran en ‘Als God renoveert’ van James Mallon. Samen met bureau Xpand wordt een vormingsprogramma ontwikkeld voor pastorale beroepskrachten en vrijwilligers.

“We hebben leiders nodig”
“We hebben leiders nodig,” benadrukt Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum. “De identiteit van de Kerk staat niet iedereen meer voor ogen. Die dreigt zelfs verloren te gaan als we naar binnen zijn gericht en navelstarend bezig zijn met een onderhoudskerk. De Kerk heeft de opdracht tot missie, of beter gezegd, de Kerk is missie en authentiek leiderschap is daar onderdeel van.”

“Om de Kerk in beweging te krijgen hebben we leiders nodig,” Dat is ook de conclusie van Mallon in het laatste hoofdstuk van zijn boek ‘Als God renoveert’. Hartmann: “Voor de groei van de Kerk zijn leiders onontbeerlijk. Mallon stelt aan deze leiders hoge eisen. Leiders moeten zich bijvoorbeeld kwetsbaar durven opstellen, willen werken aan hun persoonlijke effectiviteit en groeien in hun leiderschapscompetenties. Authenticiteit is zo’n kerncompetentie.”

“Authentieke leiders geloven in wat ze preken en leven dit voor. ‘Practice what you preach’, maar ook vice versa’: ‘preach what you practice’. Het is niet meer voldoende om je stilzwijgend ergens voor in te zetten en te denken dat mensen aangesproken worden door jouw gelovige inspiratie.”

“Authentieke leiders geloven in wat ze preken en leven dit voor. ‘Practice what you preach’, maar ook vice versa’: ‘preach what you practice’. Het is niet meer voldoende om je stilzwijgend ergens voor in te zetten en te denken dat mensen aangesproken worden door jouw gelovige inspiratie. Je moet het kunnen uitleggen aan jezelf en aan anderen. Inspirerende leiders verstaan de kunst dit op een natuurlijke, authentieke manier te doen. En dat kun je leren. Hierover gaat de cursusdag: ‘Hoe ben ik een authentieke leider en hoe herkennen mensen mij als een gedreven en geïnspireerd persoon?’ Als je dit aanspreekt, mag je deze dag niet missen. Het is een unieke kans om jouw leiderschapstalenten te ontdekken en jouw eigen en unieke leiderschapsstijl te ontwikkelen.”

Xpand
De training tijdens de cursusdag wordt verzorgd door Tom Koot en Janny Budding van bureau Xpand. Tom Koot is trainer, adviseur en coach. Hij bezit ruime maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in het onderwijs, de parochie en de politiek. Koot is geboeid door het ontwikkelen van mensen en organisaties. Hij is een verbinder die oplossingsgericht werkt. Hij volgde de lerarenopleiding geschiedenis en Engels en studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

Janny Budding, senior-trainer en consultant van het bureau Xpand studeerde Social Studies aan de Christelijke Hogeschool Ede en is gespecialiseerd in loopbaancoaching en leiderschapscoaching. Ze heeft veel ervaring met strategie- en teamontwikkeling.

Inschrijven en kosten
Via de website van het Sint Franciscuscentrum of via opgave@sintfranciscuscentrum.nl. Het Sint Franciscuscentrum biedt de cursus kosteloos aan. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Het maximum aantal deelnemers is twintig personen.

Andere berichten