Cursus voor projectmatig werken parochies

4 maart 2012

Op maandag 2 en maandag 16 april vindt voor parochies de cursus plaats ‘Projectmatig werken voor besturen en teams’. De cursus wordt gegeven door Jos de Kreek, diocesaan coördinator projecten, en vindt plaats in de Michaelkerk in Breda.

Nieuwe impulsen
Jos de Kreek: “De aanleiding om de cursus te geven komt voort uit de gesprekken die de nieuwe samenwerkingsverbanden voeren met het bisdombestuur over hun beleidsvoornemens. Deze gesprekken, die gevoerd worden in het kader van het project ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, leveren vaak ook acties op binnen het samenwerkingsverband die goed projectmatig aan te pakken zijn.”

Kennis en ervaring delen
De afgelopen jaren heeft het bisdom veel ervaring opgedaan met een projectmatige aanpak. “Die kennis willen we nu aan de parochies ter beschikking stellen,” aldus de Kreek.

‘Een goed en doortimmerd plan maken’
Projectmatig werken biedt goede kansen voor nieuwe impulsen in parochies en externe financiering. De Kreek: “Met name op het gebied van diaconie zijn er fondsen te vinden om een goed project te ondersteunen. Een van de voorwaarden is wel dat er een doortimmerd plan ligt. Daar willen we in deze nieuwe cursus van twee avonden eerst aan werken. Externe financiering komt pas daarna in beeld en zal in een vervolgcursus aan bod komen.”

Deelnemers aan de cursus projectmatig werken kunnen hun eigen case inbrengen om daar een plan voor te ontwikkelen. Tussen de twee bijeenkomsten krijgt men huiswerk mee als onderdeel van het opstellen van het plan.

Ondersteuning parochies
De Kreek ondersteunt parochies bij het opstellen van projecten. Recentelijk in Made, waar de parochie in samenspraak met zorgcentrum De Wijngaerd het project ‘Ouderenpastoraat Vijf Heiligen Parochie’ opstelde. Dit project voor drie jaar wordt voor een groot deel gefinancierd door Skanfonds (www.skanfonds.nl).

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus ‘Projectmatig werken voor besturen en teams’ kan via: E programmagids@bisdombreda.nl

De cursus werd reeds aangekondigd in de Programmagids 2011-2012, p. 58.

 

Andere berichten