Cursus uitreiken communie

21 april 2016

Het Sint Franciscuscentrum organiseert een korte cursus over de geloofsachtergrond van het uitreiken van de communie en over praktische aanwijzingen voor de manier waarop dit kan en dient te gebeuren. Cursusleiders zijn rector Norbert Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en pastoor Han Akkermans van de Norbertusparochie te Roosendaal.

In drie avonden in mei en juni komen thema’s aan de orde als de betekenis van de eucharistie en de communievieringen, de kerkelijke regels over het bewaren en uitreiken van de communie en gebeden die hiervoor kunnen worden gebruikt.

Pastorale beroepskrachten in het bisdom ontvingen een brief van Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum, die de cursus aankondigt: “De communie dat is: op heel intieme wijze de Heer ontvangen. Deze wens leeft ook bij mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om ter communie te gaan. Daarom wordt aan zieken en mindervaliden de communie thuis of in het ziekenhuis gebracht. Wanneer mogelijk doet een priester dat, maar veelal bieden vrijwilligers de helpende hand. Ook tijdens vieringen zijn er vaak vrijwilligers die helpen de communie uit te reiken. Maar hoe kun je dat het beste doen? Wat komt er bij kijken om op een passende wijze met dit sacrament om te gaan?”

Vanwege het belang van de taak van het uitdelen van de communie kent de Kerk hiervoor een aanstelling tot ‘buitengewoon bedienaar van de eucharistie’. Wie de Cursus uitreiken Communie heeft gevolgd en ook aan één blok van de Geloofscursus heeft deelgenomen, en door de pastoor van zijn of haar parochie wordt voorgedragen, kan deze aanstelling van de bisschop ontvangen. De aanstelling geldt telkens voor één jaar en kan op verzoek van de pastoor worden verlengd.

Cursus uitreiken Communie
Woensdag 11 mei, 25 mei en 8 juni, telkens van 19:30 uur tot 21:30 uur
Johanneszaal Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven
Aanmelden graag via E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (ochtenden)

 

Andere berichten