Cursus nieuwe leden parochiebestuur afgerond

24 november 2010

Op maandag 22 november vond de afrondende bijeenkomst plaats voor nieuwe leden van parochiebesturen in het bisdom van Breda. De slotbijeenkomst bestond uit een ontmoeting met diverse diocesane diensten en vond plaats in het bisdomkantoor te Breda. Drie bijeenkomsten in de dekenaten, waarin de bestuurders onder meer kennismaakten met het algemeen reglement voor parochiebesturen, gingen eraan vooraf.

Vicaris-generaal Vincent Schoenmakers heette de ongeveer dertig nieuwe bestuurders welkom. Hij verexcuseerde de bisschop die in verband met het leiden van een retraite niet aanwezig kon zijn.

De gave van bestuur
Bij de opening van de avond las de vicaris voor uit 1 Kor. 12, 27-28, waarin Paulus over het lichaam van Christus schrijft en ook de gave van bestuur noemt: “Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal.”

Kennismaking
Daarna lichtte vicaris Schoenmakers het organogram van het bisdomkantoor toe aan de hand van het schema in de Bestuursbrochure 2009. Vervolgens gingen de bestuurders in groepen uiteen voor telkens een korte kennismaking met de bisdommedewerkers voor pastoraat, personeel, financiën, gebouwen en communicatie.

Zie voor het organogram van het bisdomkantoor de Bestuursbrochure 2009 op p. 19 (p. 21 van de pdf), klik hier

‘Basiscursus parochiebestuur’
De inleidende cursus voor nieuwe bestuursleden wordt gegeven als ‘Basiscursus parochiebestuur’ en heette voorheen Introductiecursus nieuwe bestuursleden (INB). De Basiscursus parochiebestuur wordt jaarlijks gegeven. Ook bestuursleden die reeds langer in functie zijn kunnen eraan deelnemen als opfriscursus.

 

Andere berichten