Cursus Geloof in kunst van start in Oosterhout

9 mei 2023

Het bisdom Breda organiseert opnieuw een cursus ‘Geloof in kunst’. In de maanden juni en juli zullen in totaal vijf cursusmiddagen plaatsvinden.

Geloof in kunst?
Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen, geloven en hopen, drukken zij uit in kunst: in muziek, in beelden van hout, steen of glas, in rituelen en ook in liturgische taal en gebaren. Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten, en alles wat daar gebeurt is vindplaats van kunst, in beelden, teksten, gebaren. Veel van die schatten spreken een symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw niet altijd meer direct herkenbaar is. Samen naar kunst kijken, samen zoeken naar het verhaal achter de kunstuitingen laat de wereld van ‘geloof in kunst’ verder opengaan. Het kan ons enthousiast maken en ons aanzetten om dit door te vertellen aan mensen de je kerkgebouw bezoeken.

Wanneer en waar
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de zaterdagmiddagen 3 juni, 17 juni, 24 juni en 1 juli 2023 in de pastorie van de Sint Jansbasiliek, Markt 17, 4901 EP te Oosterhout. Van 14:00 tot 16:00 uur wordt de cursus gehouden. De vijfde bijeenkomst wordt gehouden op 15 juli op een nader te bepalen locatie.

Voor wie
De cursus is bestemd voor iedere geïnteresseerde en belangstellende, allen van harte welkom! In het bijzonder zijn ook de mensen welkom die op de een of andere wijze betrokken zijn bij een kerkgebouw. Zoals vrijwilligers die de openstelling van het kerkgebouw verzorgen, mensen die zich bezighouden met ontvangst en gastvrijheid, mensen die rondleidingen verzorgen, mensen die de kerk schoonhouden, kosters, kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen.

Door wie
De bijeenkomsten worden begeleid en geleid door Frank van Gerven, diaken en archivaris van bisdom Breda.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier onderaan deze pagina. De cursus wordt kosteloos aangeboden. Een vrijwillige bijdrage is welkom en kan worden overgemaakt op IBAN NL79 RABO 0101 0517 78, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Cursus Geloof in kunst. De deelnemers krijgen aansluitend nog bericht over de cursus.

Afbeelding: De Kruisweg – Armand Demeulemeester

Aanmelding Gezinsactiviteit

Een activiteit waarvoor een betaling gevraagd wordt.

Ga je meerdere personen opgeven, dan hier de naam van de contactpersoon.
Vanuit welke plaats kom jij / komen jullie?
Geef je meerdere personen op? Vul hier dan de voor- en achternamen in, inclusief leeftijd (op de eerste dag van de activiteit).
Bevestiging deelname(Vereist)
Deelname aan de gezinsdag is niet kosteloos. Met het invullen van dit formulier ga je akkoord met betaling van € 25,00 per gezin. Dit kan worden overgemaakt op IBAN NL91 RABO 0158 7840 22, t.n.v. Bisdom Breda, o.v.v. Gezinsdag 15 juli 2023. De contactpersonen krijgen aansluitend nog bericht.

Andere berichten