Cursus Diaconale Journalistiek geeft handvatten en inzichten

27 april 2019

Voor de vierde maal vond onlangs de cursus ‘Diaconale Journalistiek’ plaats. Na een reeks cursusavonden in Hoeven, ‘s-Heerenhoek en Oosterhout was in maart en april 2019 de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom aan de beurt om vrijwilligers die in de regio actief zijn met caritas en diaconie een aantal kneepjes op het gebied van journalistiek bij te brengen.

De cursus is onderdeel van het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’. Het project, met een looptijd van vijf jaar, eindigt binnenkort. Het had als doel diaconie en caritas meer zichtbaar te maken. “De insteek van het project was ondersteuning bieden aan samenwerkingsverbanden van parochies door middel van communicatieve methodes,” vertelt projectmedewerker Marc de Koning.

In de vijf jaar van de projectperiode zijn alle samenwerkingsverbanden in het bisdom bezocht. Zo hebben er onder de vlag van het project verschillende activiteiten plaatsgevonden, waaronder werkconferenties en communicatieworkshops. Er zijn onder meer websites gebouwd en de cursus Diaconale Journalistiek werd opgezet.

“Bij een enkele deelnemer riep de naam ‘Diaconale Journalistiek’ vragen op,” vertelt Marc. “Bij een cursus journalistiek hebben mensen meteen een beeld. Ook bij diaconale activiteiten weten parochianen doorgaans snel waar je het over hebt, namelijk de zorg die de Kerk heeft voor de kwetsbaren. Waarom dan ‘diaconale journalistiek’? Omdat er op diaconaal vlak veel activiteiten plaatsvinden die nieuwswaardig zijn. Na het volgen van de cursus zijn deelnemers beter in staat om activiteiten van de parochie of caritas aan te kondigen en er verslag van te doen. overigens is de theorie van de cursus ook goed bruikbaar voor andere aspecten van het parochieleven.”

In juni verschijnt een bisdommagazine bij gelegenheid van de afronding van het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’ (projectmedewerker: Marc de Koning) en het project ‘Nieuwe diaconie in de nieuwe parochie’ (projectmedewerker: Martijn Kurstjens). Beide projecten hadden een looptijd van vijf jaar en eindigen deze zomer.

Deelnemers van de cursus in Bergen op Zoom. V.l.n.r. Thea Dierckx, Ronny Eimers, Wim Brooijmans, Miriam van Esveld, Lucie Venmans, Hanna Lanser en cursusleider Marc de Koning (Foto: Bisdom Breda)

Andere berichten