Cursus ‘Behoud door onderhoud’

9 juni 2007

Op zaterdag 9 juni om 10.30 uur begroette mgr. Lommers van het bisdom ruim 100 cursisten voor de cursus ‘Behoud door onderhoud’ voor beheerders van kerkelijk kunstbezit, interieurverzorgers en kosters in de kerken van het bisdom van Breda. De dag vond plaats in de mooie Gertrudiskerk van Bergen op Zoom waar het bisdom Breda al met meerdere gebeurtenissen te gast is geweest. Enkele inventarisatoren van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit waren eveneens aanwezig.

Het weer werkte geweldig mee. Het regende nauwelijks en de zon scheen niet, zodat de prachtige lichtbeelden die tot het cursusmateriaal behoorden duidelijk zichtbaar waren op het levensgrote scherm. Niemand kreeg het gevoel dat hij beter had kunnen gaan wandelen of fietsen. Maar hoofdzakelijk kwam dat door de boeiende inleidingen die geboden werden.

De beide inleiders waren mevrouw René Lugtigheid, conserveringsconsulente van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland te Utrecht (SKKN) en de heer Harrie Valk, algemeen secretaris van de Interdiocesane Kostersbond Sint Willibrord.

Vóór de pauze hield de Heer Valk de inleiding ‘Kunstvoorwerpen in de kerkruimte’. In vogelvlucht presenteerde hij de geschiedenis van de kerkenbouw in Nederland en toonde hij aan hoe velen van de kunstobjecten die wij geërfd hebben van onze voorouders voor deze kerken ontworpen en vervaardigd zijn door vooraanstaande ambachtslieden.
In haar beide inleidingen, zowel vóór (‘De bezem erdoor? Onderhoud en behoud van kerkelijke objecten’) als na de pauze (‘Zilverpoets en boenwas: praktische tips voor het verantwoord omgaan met en verzorgen van kerkelijke objecten’), liet mevrouw Lugtigheid zien hoe je vooral niet en hoe je wel kunt omgaan met objecten van kerkelijke kunst.

De cursisten werden bevestigd in het idee hoe veelomvattend het onderhoud van kerkelijke kunst is en hoeveel vakkennis er voor nodig is om verantwoorde keuzes te maken bij bewaren en schoonmaken.

In de pauze waren de cursisten in de gelegenheid om diverse informatiematerialen aan te schaffen die mevrouw Lugtigheid had meegebracht, en een rondwandeling te maken door de Gertrudiskerk die volstaat met de objecten waar over gesproken werd.

Nadat mevrouw Lugtigheid was uitgesproken werd er dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Overduidelijk bleek dat de vele vrijwilligers die in de kerkgebouwen werkzaam zijn behoefte hebben aan de juiste informatie. Er werd aangedrongen op meer vorming vanuit het bisdom.

In het jaar 2008 wordt het Jaar van het Religieus Erfgoed gehouden. De parochies zullen daar zeker nog meer van horen en in de gelegenheid worden gesteld hun prachtige en kostbare objecten, onderhouden volgens de ‘regels van de kunst’, aan belangstellenden te tonen.

Meer informatie op de website van de SKKN.

De beide inleiders de heer Valk en mevrouw Lugtigheid.

Andere berichten