Bovendonk onderwerp van gesprek op emeritidag

27 oktober 2010

Op dinsdag 26 oktober kwamen de emeriti van het bisdom van Breda bijeen op Bovendonk voor de jaarlijkse emeritidag. Bovendonk zelf was het onderwerp van gesprek. De bisdomleiding en de rector van de opleiding Bovendonk gaven uitleg over de activiteiten in en rond het gebouw.

Opleiding en vorming
Op Bovendonk is de Priester- en diakenopleiding Bovendonk gevestigd evenals het Conferentiecentrum Bovendonk. Via de opleiding Bovendonk ontvangen priester- en diakenkandidaten er hun opleiding. Het bisdom van Breda maakt onder meer gebruik van de ruimtes voor de toeleiding (‘Frenckenprogramma’) en de navorming (VPV-dagen) van pastorale beroepskrachten. Via het conferentiecentrum maken bedrijven en overheidsinstellingen gebruik van het gebouw voor trainingen en cursussen. Zo komen alle activiteiten op Bovendonk samen onder de noemer ‘opleiding en vorming’.

Priesteropleiding bisdom en Bovendonk
Bovendonk als centrum van opleiding en vorming heeft oude wortels, zo gaf vicaris-generaal Vincent Schoenmakers aan in een inleiding over de geschiedenis van het pand.

Op Bovendonk was het grootseminarie gevestigd voor de opleiding van priesters. Dit grootseminarie werd gesloten in 1967. In 1983 startte echter onder bisschop Ernst de priesteropleiding voor mannen op latere leeftijd. Vicaris-generaal Schoenmakers: “Ook deze priesteropleiding werd weer gevestigd op Bovendonk. Bovendonk en priesteropleiding horen bij elkaar.”

(Foto: I. Bertens)

Huidige opleiding: gemotiveerde staf en studenten
Rector Norbert Schnell vertelde daarna dat er nu 23 studenten studeren op Bovendonk. Er zijn 6 diakens in opleiding en 17 priesters in opleiding. Studenten komen uit verschillende Nederlandse bisdommen en ook uit het bisdom Antwerpen. Daarnaast verwelkomt de opleiding studenten van ordes en congregaties.

De rector gaf aan dat zowel studenten als docenten bijzonder gemotiveerd zijn en met hart en ziel aan de opleiding verbonden: “De studenten, merk je, gaan er helemaal voor en hebben veel over voor de studie. Die geeft hen energie, geven ze aan. De docenten op hun beurt zijn bijzonder gemotiveerd, omdat ze het belangrijk vinden te investeren in nieuwe mensen.”

De opleiding Bovendonk wordt aangeboden op HBO-niveau en is opgebouwd volgens de vier pijlers die worden aangereikt in het Romeinse document ‘Pastores dabo vobis’: menselijke vorming, geestelijke vorming, intellectuele vorming, pastorale vorming.

(Foto: I. Bertens)

Restaureren en investeren
Bisschop Van den Hende tot slot ging in op de voortdurende zorg die nodig is voor het onderhoud van het pand. Ten behoeve van de levende stenen die er bijeen komen, zijn investeringen in het gebouw nodig. De afgelopen periode werden de studieruimtes van de opleiding opgeknapt. Dit werd mede mogelijk gemaakt door giften van oud-studenten.

Binnenkort wordt gestart met werkzaamheden aan de kapel van Bovendonk. De ruim 85-jarige seminariekapel is nodig aan een restauratie toe. De totale begroting van de restauratiekosten bedraagt € 1,8 miljoen. Door de provinciale overheid werd een subsidie toegekend van ruim € 1 miljoen. Met derden probeert het bisdom van Breda het nog uitstaande bedrag bijeen te brengen.

Opleidingscentrum
Ook hopen het bisdom en de opleiding Bovendonk nog een grote zolderruimte geschikt te maken voor gebruik door grotere groepen (60 à 100 mensen). De opleiding Bovendonk is vitaal gebleken en de locatie Bovendonk kan bij geschikte ruimtes ook intensiever worden gebruikt als opleidingscentrum van het bisdom. De emeriti ontvangen hiervoor wellicht nog een bedelbrief, kondigde de bisschop aan.

Met die waarschuwing nog in de oren startten de emeriti aan een rondgang in groepen met bezichtiging van het pand. Gezamenlijk werd het middaggebed gebeden, waarna de ontmoeting werd afgesloten met een door het conferentiecentrum verzorgde maaltijd.

Website Bovendonk: www.bovendonk-opleidingen.nl

(Foto: I. Bertens)

 

Andere berichten