Bisschop Lode van Hecke houdt inleiding over Bernardus

25 mei 2023

Met het thema ‘Geloven is beminnen’ houdt bisschop Lode van Hecke op dinsdagavond 13 juni een inleiding over de heilige Bernardus. Tijdens deze derde verdiepingsavond van het bisdom Breda staat Bernardus’ kijk op de mens centraal. Belangstellenden zijn vanaf 20:00 uur welkom in de Emmauskerk in Terneuzen.

Van Hecke is bisschop van Gent en voormalig abt van de Abdij van Orval (België). Vanuit de cisterciënzerspiritualiteit gaat hij in op het christelijk leven zoals Bernardus dat voorstelt, namelijk leren leven in ‘de wijde ruimten van de liefde’. En waar liefde is, is vrijheid. “Liefde in vrijheid”, zo karakteriseert Bernardus ons mens-zijn. Maar wat is liefde? En wat is vrijheid? Bernardus’ kijk hierop is verrassend actueel.

De verdiepingsavonden over Sint Bernardus zijn afzonderlijk te volgen. Belangstellenden hoeven dus niet bij een eerdere avond te zijn geweest om de inhoud te kunnen volgen. De eerste verdiepingsavond die plaatsvond ging over ‘Bernardus als reformator’ en werd ingeleid door pater Guerric Aerden OCSO. De tweede avond werd gegeven door abt Guido Van Belle OCSO en ging over het werk en leven van Bernardus. Ook bisschop Van Hecke is lid van de Cisterciënzerorde van de Stricte Observantie (OSCO).

De inleidingen worden opgenomen en verzameld op de verdiepingspagina van de bisdombedevaart. Na elke inleiding kunnen deelnemers ook vragen stellen. Dit interactieve deel van het programma maakt geen deel uit van de opnamen.

Foto: Bisschop Lode Van Hecke ontmoet jongeren na zijn bisschopswijding (2020) – Foto: IJD Gent

Andere berichten