Bisdommagazine en nieuwe geloofsboekjes vanwege de sociale leer van de Kerk

6 september 2011

Het bisdom geeft een bisdommagazine en vier nieuwe geloofsboekjes uit vanwege de sociale leer van de Kerk. Het magazine en de geloofsboekjes werden in augustus verspreid naar de parochies om ze beschikbaar te hebben bij de start van het nieuwe pastorale jaar, en voorafgaand aan Open Monumentendag (weekend 10-11 september).

Het bisdom werkt heel concreet aan de thema’s zorg, onderwijs, publiek bestuur, arbeid. Over deze onderwerpen gaan zowel het bisdommagazine als de geloofsboekjes. Het bisdommagazine besteedt ook aandacht aan de Antonius academie, diaconale werkbezoeken, en armoede in Nederland. Het magazine schrijft over roeping en de sacramenten in relatie tot de sociale leer.

Antonius academie: 9 september
Het bisdom van Breda neemt een groot aantal initiatieven vanwege de sociale leer van de Kerk. Zo vindt op vrijdag 9 september 2011 een Antonius academie plaats over ontwikkelingssamenwerking en missie. In een ronde tafel conferentie gaat een aantal gasten in gesprek over hoe goederen in een billijke verdeling aan alle mensen en volken kunnen toekomen, en hoe mensen ook hun van God ontvangen talenten kunnen ontwikkelen in dienst aan God en de naaste, tot opbouw van hun samenleving.

Bijeenkomst in het bisschopshuis: 12 september
Voor pastorale beroepskrachten worden de geloofsboekjes en het bisdommagazine inhoudelijk gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in het bisschopshuis op maandag 12 september. De inleidingen worden verzorgd door bisschop Van den Hende en diaken Fred van Iersel, diocesaan functionaris voor de sociale leer van de Kerk.

Kadercursus sociale leer en diaconie: start 14 september
Na de kadercursus liturgie, de kadercursus kerkmuziek en de kadercursus catechese start dit jaar de kadercursus sociale leer en diaconie. Deze nieuwe kadercursus wordt gegeven in dekenaat De Baronie en rouleert daarna door de dekenaten. Diaken Fred van Iersel verzorgt de cursus. Als studiemateriaal wordt onder meer het ‘Compendium van de sociale leer van de Kerk’ gebruikt. Opgeven voor deze kadercursus kan nog, via E programmagids@bisdombreda.nl.

Geloofsgesprekken op tv
In 2011 staan de geloofsgesprekken die op tv worden uitgezonden in het teken van de sociale leer. Vier van de zeven gesprekken vanuit het bisdom van Breda zijn al uitgezonden. Het eerstvolgende geloofsgesprek met politicus Jack Biskop wordt uitgezonden op zondag 11 september om 10.10 uur op Nederland 2.

Sacramenten en de sociale leer van de Kerk
Niet alleen is nu het nieuwe materiaal over de sociale leer verspreid, bij de start van het pastorale jaar organiseert het bisdom ook de Week van de sacramenten (26 september – 2 oktober). De sociale leer van de Kerk is ten diepste verbonden met onze roeping en met het vieren van de sacramenten. “We worden gevoed door de sacramenten om onze band met Christus te versterken en om te getuigen van Gods liefde in woord en daad. Die liefde is de rode draad die door de sociale leer van de Kerk loopt,” aldus de geloofsboekjes.

Het bisdommagazine en de geloofsboekjes werden mede mogelijk gemaakt door Skanfonds.

 

Andere berichten