Bisdom houdt ‘expertiseavond kerkgebouwen’

9 september 2013

Op 1 oktober 2013 verzorgt het bisdom van Breda een ‘expertiseavond kerkgebouwen’. Op deze avond wil het bisdom de expertise vanuit parochies en het bisdom samenbrengen vanwege een goed gebouwenbeleid.

De expertiseavond (19.30 uur tot 22.00 uur) wordt gehouden in de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven. Pastoors, teamleiders en de besturen van de parochies in het bisdom van Breda ontvingen hiervoor de uitnodiging.

Visie op gebouwenbeleid
“Alle parochies in het bisdom kennen vragen rond herbestemming en/of herinrichting van kerkgebouwen. Inzicht in het beheer van de kerkgebouwen en visie op het gebouwenbeleid is in elke parochie nodig,” schrijven econoom Gerard de Rooij en Geerten Kok, projectcoördinator ‘In de duizend gezichten van Uw volk’, in de brief.

Gebouwenplannen
Onlangs heeft bisschop Liesen per brief aan alle parochies gevraagd om vóór 1 januari 2015 te komen tot een adequaat gebouwenplan, passend bij de uitgangspunten in het parochieplan.
(‘Brief bisschop Liesen inzake gebouwenplannen’)

Als handreiking zal een nieuwe speciale uitgave van de Analecta verschijnen over de ontwikkeling van een parochieel gebouwenplan en met diocesane principes omtrent het beleid rondom kerkgebouwen. Op de expertiseavond wordt deze Analecta uitgereikt en wordt de inhoud ervan toegelicht.

Ontwikkelen en uitvoeren van een gebouwenplan
“De situaties in onze parochies zijn heel verschillend. Sommige parochies zijn al ver gevorderd met het implementeren van een gebouwenplan, andere zijn nog doende met het ontwikkelen hiervan. Dat biedt de gelegenheid om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Vooral hiertoe organiseert het bisdom de expertiseavond kerkgebouwen,” aldus de uitnodigingsbrief.

Een teamleider van een pastoraal team en een parochiebestuurder zullen vertellen hoe in hun parochies een gebouwenplan is ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast zal worden gesproken over het diocesaan gebouwenbeleid. Daarbij komt ook het gelovig perspectief aan de orde, dat onder het pastoraal beleid en het gebouwenbeleid ligt, en dat dit beleid richt.

Op de avond is er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, en contact te leggen of afspraken te maken met diocesane medewerkers.

Aanmelding
Voor de expertiseavond zijn met name uitgenodigd de bestuurders en beroepskrachten die betrokken zijn bij het opstellen of uitvoeren van een gebouwenplan. Ook de overige belangstellende leden van een bestuur of parochie zijn van harte welkom.

Omwille van de praktische organisatie van de avond wordt verzocht om aanmelding vóór 20 september via E programmagids@bisdombreda.nl.

Programma Expertiseavond Kerkgebouwen:

 • Welkom en opening (19.30 uur)
 • Het pastoraal perspectief voor een parochieel gebouwenplan (Mgr. J. Liesen)
 • Diocesaan gebouwenbeleid, toelichting op de speciale Analecta inzake kerkgebouwen (G. Kok)
 • Ervaring uit de praktijk: Pastorale zorg bij opstelling en uitwerking van een
  gebouwenplan (W. van Reen, pastoraal team H. Mariaparochie Etten-Leur)
 • Ervaring uit de praktijk: Bestuurszorg bij opstelling en uitwerking van een
  gebouwenplan (C. van Waes, parochiebestuur Elisabeth parochie Midden Zeeuws Vlaanderen)
 • Koffie, onderling gesprek, gelegenheid om te spreken en afspraken te maken met diocesane medewerkers (o.a. bouwzaken, economaat, kerkelijke kunst, communicatie, leden van de commissie kerkelijke gebouwen)
 • Plenair gesprek met gelegenheid voor vragen en opmerkingen.
 • Sluiting (22.00 uur)
   

Andere berichten