Bijbelcursus met bisschop Liesen te volgen via YouTube

1 september 2020

De Bijbelcursus die het Sint Franciscuscentrum houdt vanaf 7 september 2020 in de Michaelkerk in Breda, is te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Bisschop Liesen leidt de deelnemers rond in de wereld van het Marcusevangelie.

De avonden werden eerder gegeven op Opleidingscentrum Bovendonk. In verband met corona zijn deze tijdelijk verplaatst naar de Michaelkerk in Breda waar meer mensen in een grotere ruimte aanwezig kunnen zijn. Aan het einde van iedere cursusavond bidden de deelnemers samen de bisschop de completen, de kerkelijke dagsluiting. Na elke cursusavond krijgen de online deelnemers de gelegenheid om verdiepende vragen in te sturen. Deze vragen worden meegenomen in de opvolgende avonden.

Waarom Marcus?
Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1).

Video
Tijdens de cursusavonden is er een videocamera aanwezig om de inleidingen van de bisschop op te nemen. Deze opnamen worden na de cursusavond gepubliceerd op het YouTubekanaal.

Meer informatie en aanmelding

 

Andere berichten