Besturencursus PCI 2016

2 september 2016

Bestuursleden van (inter)parochiële caritas instellingen (PCI’s) en leden van de werkgroepen Kerk en Samenleving en/of Diaconie zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Besturencursus PCI. Deze start op dinsdag 27 september. De cursus biedt zicht op de kern van caritas en diaconie alsmede op het werk van een caritasbestuur in en buiten de parochie.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, waarin zowel het doel als het reglement van de parochiële caritas instellingen zullen worden behandeld. Ook thema’s van de sociale leer van de Kerk met betrekking tot het doel en het werk van de PCI zullen belicht worden en er wordt dieper ingegaan op de begrippen caritas en diaconie. Van de cursisten wordt gevraagd om ook eigen ervaringen in te brengen en uit te wisselen.

De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdagavonden (20.00-22.00 uur):

  • 27 september
  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
  • 22 november

De locatie voor deze cursus wordt aan de hand van de opgaven bepaald.

In overleg kan op andere tijden afspraken worden gemaakt met afzonderlijke besturen en belangstellenden om aan de hand van vragen in eigen parochie of regio bijeenkomsten te beleggen.

Aanmelden kan via een e-mail naar E secretariaat@bisdombreda.nl (graag aanmelden vóór 20 september o.v.v. adresgegevens).

Neem voor meer informatie contact op met cursusleider diaken Wim Tobé. Hij is bereikbaar op woensdagochtenden (10.00-12.30 uur) via T 076-5223444 en e-mail E wtobe@bisdombreda.nl.

 

Andere berichten