Basiscursus Parochiebestuur 2016

5 september 2016

Parochiebestuurders die in 2015 en 2016 zijn benoemd, zijn uitgenodigd zich aan te melden voor de Basiscursus Parochiebestuur. In de uitnodigingsbrief die recent werd verstuurd, schrijft Geerten Kok: “Het werk als parochiebestuurder is een uitdagende taak, die soms niet eenvoudig is.”

Geerten Kok is bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw. Hij licht toe: “Er is veel in beweging in de Kerk en in de samenleving, en dat raakt het functioneren van parochies. Parochiebestuurders krijgen daarmee te maken, bijvoorbeeld bij het goede beheer van kerkelijke gebouwen, bij de zorg voor professioneel en vrijwillig personeel, of in de samenwerking met andere parochies. Zij staan daarbij niet alleen. De parochiebestuurder deelt zijn of haar taken en verantwoordelijkheid met de andere bestuursleden, met de pastoor en de overige leden van het pastoraal team, en ook met de bisschop van Breda die de leden van de besturen benoemt.”

Ook mogen de parochiebestuurders rekenen op ondersteuning door de vicaris en de stafmedewerker van hun vicariaat. Het is daarom mede namens hen dat zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan de cursus. De cursus wordt verzorgd door pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek en wordt aangeboden door het Sint Franciscuscentrum.

De cursus bestaat uit vier avondbijeenkomsten in oktober, op Centrum Bovendonk te Hoeven. De afsluitende bijeenkomst is begin november en vindt plaats in het bisdomkantoor te Breda.

 

Andere berichten