AVG voor parochies: Handreikingen en nieuw Reglement Bescherming Persoonsgegevens

16 mei 2018

De R.-K. Kerk moet net als andere organisaties, instellingen en bedrijven ‘AVG-proof’ worden gemaakt. Dat vraagt onder meer van de parochies een grote inspanning en aanpassing. Met een brief en via de website informeert het Bisdom Breda parochies en PCI’s over de AVG.

Al eerder werd in het bisdom gesproken over de AVG. Dat gebeurde op 13 maart tijdens een bijeenkomst over de nieuwe automatisering, waaraan bijna 200 mensen uit het bisdom deelnamen. Nu volgt een set handleidingen voor parochies en PCI’s.

Deze handleidingen zijn gemaakt door het landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK). Daar wordt de regelgeving van de AVG vertaald naar onder meer deze praktische handleidingen op het gebied van privacy voor de parochies, bijvoorbeeld als het gaat over het parochieblad, de eigen website en de administratie.

Voor de parochies is bovendien een geactualiseerd Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies (2018) van kracht. De R-K. Kerk had al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels waren vastgelegd in het Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies (2006). Dit reglement is nu aangepast naar de AVG. Voor PCI’s wordt nog aan een vergelijkbaar document gewerkt.

Op de website rkkerk.nl worden parochies, PCI’s en andere betrokkenen op de hoogte gehouden.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten