AVG voor parochies: bewaartermijnen en handleiding privacy en werkgeverschap

28 augustus 2018

Parochies vinden op rkkerk.nl twee nieuwe praktische handleidingen: één over bewaartermijnen van persoonsgegevens en één over privacy en werkgeverschap. De handleidingen zijn gemaakt vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
In elke parochie worden persoonsgegevens verwerkt en bewaard. Binnen het kader van de AVG moeten daar bepaalde termijnen voor worden vastgelegd. Hoe lang mogen bepaalde gegevens worden bewaard en met welk doel? Hoe parochies dit kunnen bepalen, wordt uitgelegd in den praktische handleiding. Daarin staan ook richtlijnen om voor verschillende soorten persoonsgegevens aan de wettelijke vereisten voor bewaartermijnen te kunnen voldoen.

Zo kan als richtlijn worden gebruikt dat de gegevens van een vrijwilliger vier weken na diens afmelding voor het vrijwilligerswerk worden verwijderd en kunnen de gegevens van iemand die diaconale hulp vraagt tot een jaar na de hulpvraag worden bewaard (met uitzondering van financiële administratie). Er zijn ook gegevens die niet mogen worden verwijderd, zoals de kerkelijke registratie van sacramenten.

Werkgeverschap
Een aparte handleiding is gewijd aan privacy en werkgeverschap. Ook met de gegevens van werknemers dient zorgvuldig en volgens de wettelijke normen te worden omgegaan. In de handleiding wordt onder meer uitgelegd hoe de gegevens van werknemers dienen te worden bewaard en welke betrokkenen ze al dan niet mogen inzien.

(Foto: Ramon Mangold)

 

Andere berichten