AVG-nieuws: benoeming Functionaris Gegevensbescherming

1 juni 2018

Met het oog op de zorgvuldige gegevensverwerking van kerkleden is voor de R.-K. Kerk in Nederland een Functionaris Gegevensbescherming benoemd. De gegevens van kerkleden zijn opgenomen in de landelijke ledenadministratie. De benoeming van deze Functionaris Gegevensbescherming vloeit voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is een landelijke benoeming voor het Nederlandse R.-K. Kerkgenootschap.

Mr John Bakker is de landelijke Functionaris Gegevensbescherming met als werkveld de persoonsgegevens in de ledenadministratie van rooms-katholieke parochies. Hij is econoom van het bisdom Rotterdam. Betrokkenen kunnen uitsluitend met deze Functionaris Gegevensbescherming in contact treden over zaken die betrekking hebben op deze ledenadministratie door rooms-katholieke parochies.

Voor overige zaken die te maken hebben met de privacywetgeving zijn parochies zelf verantwoordelijk in de zin van de AVG. Voor vragen over bijvoorbeeld een bericht op de parochiewebsite of een uitzending via de kerkomroep.nl kan men niet bij de landelijke Functionaris Gegevensbescherming terecht. Hiervoor zijn parochies zelf verantwoordelijk. Het is belangrijk dat de parochie en betrokkene over deze vragen zelf met elkaar in gesprek gaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ging op 25 mei in.

Contact met de Functionaris Gegevensbescherming Ledenadministratie Parochies:

 

Andere berichten