Aftrap Wereldjongerendagen 2023 in de huiskamer

13 januari 2021

Het bisdom Breda organiseert zondag 31 januari een eerste ‘live’ ontmoeting voor jongeren uit heel Nederland om zich voor te bereiden op de Wereldjongerendagen 2023. De ontmoeting, WJD@home, zal via beeldscherm plaatsvinden.

De eerstvolgende Wereldjongerendagen (WJD) staan pas gepland in de zomer van 2023 in het Portugese Lissabon. In de jaren dat er geen Wereldjongerendagen zijn ergens op de wereld, komen de jongeren per bisdom samen. Dit jaar is alles vanwege de coronacrisis anders. Alleen het bisdom Breda en het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseren een WJD@home.

Keuzejaren in een mensenleven
Of de deelnemers van WJD@home naar Lissabon toe gaan, zal voor velen een vraagteken zijn. Desalniettemin vindt de organisatie het belangrijk om eind deze maand alle Nederlandse en Belgische jongeren van 16-30 jaar uit te nodigen voor de ‘aftrap’.

Brechje Loenen, een van de organisatoren, legt uit: “Jongeren leven, studeren en wonen in een omgeving die niet tot nauwelijks gelovig is. Dan heb je het echt heel hard nodig om andere katholieke jongeren te ontmoeten. Daarbij zijn dit meestal keuzejaren in een mensenleven: geloof ik in Jezus, of niet? Volg ik de katholieke Kerk, of niet? In deze periode is het belangrijk om gelegenheden te hebben om de Heer en zijn Kerk te ontmoeten.”

In de ontmoetingszaal
Aanvankelijk was het idee om een deel van de jongeren in de ontmoetingszaal van het bisdomskantoor te ontvangen. Via een zoommeeting op een groot beeldscherm zouden zij contact hebben met de andere deelnemers. Vanwege de verlengde lockdown zullen daar nu alleen bisschop Jan Liesen en pastor Jochem van Velthoven aanwezig zijn.

Liesen zal een inleiding geven op het WJD-jaarthema van 2021. Pastor Jochem van Velthoven, actief in jeugd- en jongerenwerk van het Bredase bisdom, zal een presentatie geven over de WJD in Lissabon.

Sta op!
De thema’s van deze dagen zijn wereldwijd bepaald en met elkaar verbonden. “In Afrika hebben ze hetzelfde thema als wij in Nederland. Dat is de kracht van een wereldwijde Kerk”, zegt Loenen.

In 2020 was het thema: ‘Jongeman, ik zeg je sta op!’ (Lucas 7, 14) Dit jaar, 2021, is het: ‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ (Handelingen 26, 16). De WJD 2022 zijn doorgeschoven naar 2023 en heeft als thema ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39).

Vitaliteit en enthousiasme
“Met de keuze van de thema’s wil de paus jongeren uitnodigen om ‘op te staan’ en te reageren op de oproep van de Heer om het goede nieuws te verspreiden. Net zoals Maria dat deed”, legt Loenen uit.

“Het pad dat de Heilige Vader aangeeft komt uit de exhortatie ‘Cristus Vivit’, vervolgt ze. “Daarin citeert de Paus uit Lucas 7, 14 waarin hij jonge mensen aanmoedigt om zich te laten raken door de kracht van de opgestane Heer en om zo ‘je innerlijke vitaliteit, je dromen, enthousiasme, optimisme en vrijgevigheid’ weer terug te krijgen.”

“Al ben je thuis de enige die gelovig is, je weet dat je absoluut niet alleen bent, maar deel uitmaakt van een springlevende en jonge Kerk!” ~Brechje Loenen

Onvergetelijke geloofservaring
De organisatie hoopt dat veel jongeren meedoen. “We willen altijd heel open zijn naar jongeren die niet- of randkerkelijk zijn. De boodschap is altijd: neem je vrienden mee! En natuurlijk hopen we met veel jongeren naar Lissabon af te reizen.”

Volgens Loenen is zo’n reis keer op keer een geloofservaring is die je nooit meer vergeet. “Je staat daar met een miljoen (of meer) hele gewone leeftijdsgenoten vanuit heel de wereld. Iedereen gelooft, iedereen is enthousiast en vol vreugde en wil de Kerk volgen. Dat is heel bijzonder. Al ben je thuis de enige die gelovig is, je weet dat je absoluut niet alleen bent, maar deel uitmaakt van een springlevende en jonge Kerk!”

Of en hoe er een vervolg op WJD@home komt, is nog onbekend. Als corona het toelaat hoopt het bisdom Breda, los van de WJD, een jongerenweekend in oktober te organiseren.

 

Nederlandse groep bij de Wereldjongerendagen in Krakau (2016) – Foto: Ramon Mangold


Dit bericht is overgenomen van Katholiek Nieuwsblad. Lees het oorspronkelijke bericht.

Andere berichten