Afsluiting cursus nieuwe bestuursleden in Breda

22 april 2008

Op maandagavond 21 april kwamen in Breda ongeveer 45 deelnemers van de introductiecursus voor nieuwe bestuurders bij elkaar. De bestuurders van parochiebesturen waren uitgenodigd voor een avond op het bisdomkantoor in de Veemarktstraat.

De cursus voor nieuwe bestuurders vond plaats in de drie dekenaten van het bisdom Breda. De avond op het bisdomkantoor was de vierde in de reeks en de gezamenlijke afsluiting voor de deelnemers uit het gehele bisdom.

Nieuwe opzet
De introductiecursus voor nieuwe bestuurders werd dit jaar in een nieuwe opzet georganiseerd. De cursus werd verkort van zes tot drie avonden plus de avond in het bisdomkantoor in Breda. Het resulteerde in een kort en krachtig programma, waarin de pastorale organisatie van parochies aan bod kwam en juridische en financiële regelingen.

Diocesane dienstverlening
Na een welkomstwoord van Ab Kerssies, hoofd van de Pastorale Dienstverlening van het bisdom, gingen de deelnemers uiteen. Medewerkers van het bisdom verzorgden werkwinkels rond de pastorale dienstverlening, personeel, financiën en gebouwen.
Daarmee kwam een belangrijk deel van de dienstverlening van het bisdom aan bod. De diocesane ondersteuning bestaat verder ook uit het officialaat (de kerkelijke rechtbank), pr en informatie en secretariaat. Daarnaast is er de dienst opleiding en vorming, die is gehuisvest op centrum Bovendonk in Hoeven.

Integrale aanpak
Alle onderdelen van het bisdom zullen in het kader van de beleidsnota In de duizend gezichten van Uw volk nauw samenwerken om de parochies in dit traject zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de parochies staan voor een grote gezamenlijke uitdaging. Ze worden gevraagd te werken aan maximale samenwerking op vijf belangrijke terreinen: pastoraat, personeel, financiën, gebouwen en besturen.

Regionaal vervolg
Deelnemers waren enthousiast over de afsluiting op het bisdomkantoor. Deze laatste cursusavond bleek onder meer de vraag op te roepen naar een regionaal vervolg, waar parochiebesturen in gesprek kunnen gaan met de bisdomorganisatie. Bisschop Van den Hende ging hier positief op in en onderstreepte daarmee het belang van goed en direct contact tussen besturen en bisdomleiding en diocesane diensten.

Andere berichten