Werkdocument Continentale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk’

27 oktober 2022

Op donderdag 27 oktober heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome het werkdocument voor de Continentale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ gepresenteerd. Dit gebeurde tijdens een persconferentie die werd gehouden in het perscentrum van de Heilige Stoel in Rome. Het document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’ naar het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 54 vers 2.

In het werkdocument worden onder meer de vervolgstappen op een rij gezet. De eerste stap is dat het werkdocument voor de Continentale Fase naar alle bisdommen wordt gestuurd om het daar te bespreken. Vervolgens is het aan de bisschoppenconferenties om de input bij het werkdocument uit de bisdommen te verzamelen en dit samen te vatten (tweede stap). Deze samenvatting gaat vervolgens naar de Continentale groep (derde stap). Daar worden alle aangeleverde samenvattingen besproken, alsook het werkdocument zelf (vierde stap). Elke Continentale groep maakt vervolgens een slotdocument met inachtneming van de regionale context (vijfde stap). Onderscheiding is belangrijk bij elk van deze vijf stappen.

Op grond van alle slotdocumenten van de bijeenkomsten in de verschillende Continenten stelt het Secretariaat van de Bisschoppensynode dan het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024, samen.

 

Andere berichten