Bisdom Breda houdt synodale groepsgesprekken in pastorale zones

16 februari 2024

“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” De komende twee maanden kunnen parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek. In de pastorale zones van het bisdom Breda worden groepsgesprekken georganiseerd. De gesprekken worden gehouden in het kader van de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit.

Praktische handreiking voor gespreksvoering

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit die is opgericht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en die een brede samenstelling heeft, maakte een praktische handreiking voor de gesprekken die nu gevoerd kunnen worden.

Vier thema’s

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald naar het Nederlands (november 2023) en er is nu ook een samenvatting gemaakt. De Landelijke Werkgroep Synodaliteit beveelt aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

  1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  2. Vorming in een missionaire Kerk;
  3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft om het gesprek hierover te vergemakkelijken per onderwerp een gesprekssheet gemaakt. Telkens is er een korte inleiding met vragen voor het synodale gesprek. Men kan ook ingaan op de andere onderwerpen uit het internationale synthese-document.

Gesprekken in de pastorale zones

In de pastorale zones van het bisdom Breda worden groepen van 8 tot 10 personen samengesteld om met elkaar in gesprek te gaan. Elke zone kan een of twee thema’s uitkiezen uit de vier aangereikte thema’s. Voor verslaglegging is een duidelijk format voorzien. Na 15 april heeft het bisdom twee weken de tijd om van de verslagen een geheel te maken van twee A4-tjes. Daarna zullen de bijdragen uit de bisdommen worden aangeboden aan het synodesecretariaat in Rome.

De wijze van gesprek die wordt voorgesteld, en waarover de landelijke handreiking ook uitleg geeft, is “het gesprek in de Geest”. “Een synodaal gesprek is gebaat bij ontvankelijkheid, we proberen goed naar elkaar te luisteren. Het is geen debat waarbij we willen bewijzen wie gelijk of ongelijk heeft”, aldus de handreiking. “Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onderscheiding.”

Naast de landelijke handreiking zijn op dit moment ook twee video’s beschikbaar die een indruk geven van het synodaal gesprek. Aanvullend materiaal is te vinden op de websites Luisterend op Weg en rkkerk.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het synodale proces en de Nederlandse vertaling van het synthese-document, de samenvatting, maar ook het bijgevoegde document. De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: synod.va.

Downloads

Andere berichten