Europese vergadering voor de bisschoppensynode in Praag

3 februari 2023

Vanaf 5 tot en met 11 februari vindt in Praag de vergadering van Europese bisschoppenconferenties plaats (CCEE). Vanwege de bisschoppensynode over synodaliteit (“Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio”) is deze vergadering van de CCEE bedoeld als continentale fase voor de bisschoppensynode. De voorzitters van de Europese bisschoppenconferenties werden gevraagd met een delegatie te komen die meereist naar Praag en mensen die online deelnemen.

De CCEE vroeg om een delegatie van drie personen, naast de deelnemende bisschop. Vanuit de Nederlandse kerkprovincie zal de fysieke delegatie bestaan uit mgr. dr. J.H.J. van den Hende, mw. prof. dr. M.C.H. van Dijk – Groeneboer, mw. drs. L.H.A. van Oordt en pater dr. R.J.A. Steenvoorde OP.

Daarnaast werd gevraagd om maximaal tien mensen die online meedoen. De leden van de online delegatie zijn: mw. Sophie van de Boom (bisdom Breda, samen met dhr. Ben Hartmann), dhr. Benno van Croesdijk (bisdom Rotterdam), dhr. Dominicus Kamsma (bisdom Groningen-Leeuwarden), mw. Ellen Kleinpenning (bisdom Den Bosch), mw. Corine van der Loos (bisdom Haarlem-Amsterdam), de zeereerwaarde heer Martin Los pr. (aartsbisdom Utrecht) en dhr. Rob Pauls (bisdom Roermond).

In totaal zijn er 200 deelnemers aanwezig in Praag. De 39 bisschoppenconferenties in Europa hebben elk 4 delegatieleden. Daarnaast zijn er 44 gasten. Online zijn er in totaal bijna 400 deelnemers.

Vergadering in Praag
Tijdens de continentale vergadering in Praag zijn er de eerste dagen (6-9 februari) gesprekken met alle Europese delegaties. Het programma bestaat uit korte plenaire presentaties vanuit de landen en uit gesprekken in groepen over de drie vragen die het Secretariaat van de Bisschoppensynode voor de continenten aanreikt. Deze drie vragen gaan over welke ervaringen men herkent in het document voor de continentale fase, wat belangrijke vragen en kwesties zijn voor de Kerk in het eigen werelddeel, wat de belangrijke onderwerpen zouden zijn om te bespreken tijdens de Synodevergadering in oktober 2023. Daarna volgen nog twee vergaderdagen voor de bisschoppen (10-11 februari).

 

Andere berichten