Vicaris-generaal Lindeijer kiest voor parochie

12 juli 2022

Bisschop Liesen heeft per 1 augustus 2022 eervol ontslag verleend aan vicaris-generaal pater Marc Lindeijer SJ. Pater Lindeijer heeft gevraagd om meer tijd te krijgen voor de Sint-Norbertusparochie in Roosendaal, waar hij sinds vorig jaar halftijds pastoor is. Hij wil de missionarissen van het Goddelijk Woord, aan wie de parochie in 2023 volledig zal worden toevertrouwd, helpen om de overgang te maken naar een meer missionaire vorm van kerkzijn.

“Mijn aandacht was te veel verdeeld tussen Breda en Roosendaal”, zegt Lindeijer, “en dat begon ook fysiek te wegen. Ik hoop dat ik nu wat meer rust krijg en zo meer betrokken kan zijn op de parochie en de parochianen. Zij hebben mij in hun hart gesloten en verdienen mijn onverdeelde aandacht.” Om die reden legt Lindeijer tevens zijn taak als staflid bij de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk neer. Het kleine aantal van zeven seminaristen in het nieuwe jaar maakt een kleinere staf ook mogelijk.

Bisschop Liesen betreurt het zeer dat hij zijn vicaris-generaal verliest, maar kan zich helemaal vinden in diens keuze voor de parochie. Hij bedankt pater Lindeijer voor de bewezen diensten in de afgelopen twee jaar, met name op het gebied van de missionaire kerk en van de synodale weg. Hij bedankt ook de jezuïetenorde waarvan Lindeijer lid is, die ondanks de eigen krapte aan mensen zo’n bekwame persoon ter beschikking van het bisdom Breda heeft gesteld.

 

Pater Marc Lindeijer SJ tijdens de openingsviering van de synodale weg in Oudenbosch op 17 oktober 2021. – Foto: Ramon Mangold

Andere berichten