Verlenging van de synodale weg

29 oktober 2021

Gisteren maakte het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode bekend dat de synodale weg op velerlei verzoek tot 15 augustus verlengd zal worden. Die datum geldt voor de eindrapportage van de bisschoppenconferenties, die aanvankelijk voor eind februari stond gepland. Op het niveau van de bisdommen betekent dat, dat de synodale weg vóór de zomer, half juni, afgesloten zal kunnen worden.

Het bisdom Breda is al vroeg begonnen met de organisatie van het synodale traject en heeft het zo uitgestippeld dat er meer dan genoeg ruimte is voor de dialoog over het samen op weg zijn als kerk in onze streken. Bovendien was het plan om na februari door te gaan op de synodale weg, in het kader van de eigen toekomstvisie. Het Algemeen Secretariaat heeft heel positief gereageerd op dit plan.

Om die redenen zal de voorbereiding op de bisschoppensynode in ons bisdom lopen tot eind december, zoals gepland, en zal de synodale weg als zodanig doorlopen zolang als de heilige Geest het ons ingeeft om te doen.

Andere berichten