Katholiekleven.nl doet verslag van Ad Limina

27 oktober 2022

De Nederlandse bisschoppen gaan van 7 tot en met 12 november 2022 op Ad Limina bezoek. Katholiekleven.nl, het mediakanaal van de Nederlandse bisschoppen, zal hiervan verslag doen met video’s die worden geplaatst op de website en YouTube. Bisschop Liesen is niet bij het Ad Limina aanwezig.

Het Latijnse woord ‘limina’ betekent: drempels. ‘Visitatio ad limina apostolorum’ betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld. Katholiekleven.nl zal verslag doen van de eucharistievieringen en de pelgrimage die het Ad Limina bezoek is. De Nederlandse bisschoppen zullen een ontmoeting hebben met de paus als opvolger van de apostel Petrus en zij zullen verschillende dicasteries bezoeken in Rome. Ook daarvan zal Katholiekleven.nl verslag doen.

Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen de graven van de apostelen in Rome bezoeken. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) wordt dit bezoek door de bisschoppen van een kerkprovincie gezamenlijk afgelegd.

In een reeks video’s blikten de bisschoppen deze zomer al kort vooruit op het Ad Limina bezoek. De interviews met de bisschoppen verschenen in het verlengde van de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ (2021-2023). Bekijk de video’s op ‘Synodale Kerk: Vijf vragen aan de Nederlandse bisschoppen’ (de vraag naar het Ad Limina bezoek is telkens de laatste vraag in elke video).

Update: Publicatie Ad Limina rapport
Op vrijdag 28 publiceerde de Nederlandse Bisschoppenconferentie het Ad Limina rapport. Dit rapport biedt een overzicht van de situatie in de Nederlandse Kerkprovincie. Thema’s uit dit rapport worden besproken tijdens het bezoek dat de bisschoppen van 7 tot en met 13 november aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus en aan paus Franciscus in Rome brengen.

Voorbede
De bisschoppen hebben de parochies gevraagd om in de komende weken in de vieringen van de Eucharistie en de andere liturgische vieringen bijgaand gebed in te voegen in de voorbede, alsook in het persoonlijk gebed:

Bidden wij om zegen over het Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen in Rome, hun ontmoeting met de paus en zijn medewerkers. Om eenheid in de wereldwijde gemeenschap van de Kerk. Om goede vruchten van geloof, hoop en liefde door de kracht en inspiratie van de Heilige Geest.

 

Bisschop Liesen beantwoordt vijf vragen over synodaliteit.

Andere berichten