Diocesane fase synodaal proces start in Oudenbosch

19 oktober 2021

Optimistisch maar ook wat onwennig. Deze gevoelens streden op zondag 17 oktober 2021 om voorrang bij de aanwezigen op de feestelijke opening van de diocesane fase van het synodaal proces in de basiliek van de HH. Agatha en Barbara in Oudenbosch. In dit proces wenst paus Franciscus zoveel mogelijk gelovigen in alle bisdommen ter wereld te raadplegen over een tiental thema’s. De consultatie mondt uit in een bisschoppensynode gewijd aan de synodale Kerk, die in 2023 gehouden zal worden.

‘sfeer van Pinksteren’
Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in deze eucharistieviering. Door de keuze van de lezingen ademde de viering de sfeer van Pinksteren. “Zendt uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw”, antwoordden de gelovigen bij de antwoordpsalm na de eerste lezing, die het Pinkstergebeuren verhaalde. “Leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie,” bad een van de concelebrerende vicarissen in het eucharistisch gebed.

Bisschop Liesen sprak in zijn homilie over de eigen aard van het synodale proces. De synodale weg is een weg waarop we gaan luisteren. Het synodale luisteren is een dubbel luisteren. Het begint met het luisteren naar het Gods Woord en het mondt uit in luisteren naar elkaar om te ontdekken waar dat woord op vruchtbare bodem viel en welke vrucht gedeeld kan worden tot opbouw van de Kerk. De synodale weg is een weg van onderscheiding bij onszelf en in onze gemeenschap: waar en hoe heb ik, hebben wij geluisterd naar Gods woord en vrucht gedragen?

Uit verschillende geledingen van het bisdom
Als uitdrukking van de synodale weg lazen gelovigen uit verschillende geledingen van de Kerk een voorbede, onder wie vertegenwoordigers van parochies, caritasinstellingen, religieuzen en migrantengemeenschappen. Omdat paus Franciscus ook gelovigen uit andere kerkgemeenschappen bij het synodaal proces wil betrekken was er onder hen ook ds. Roel Knijff, predikant van de Protestantse Gemeente in Breda.

De bedoeling is dat we in een reeks geloofsgesprekken gaan luisteren naar de Heer en naar elkaar en zo ontdekken wat de Geest tot de Kerk zegt.

Vicaris-generaal Marc Lindeijer SJ presenteerde kort Marita Fennema en Jaap Klok. Zij zijn de diocesane contactpersonen die het synodale proces in het bisdom Breda zullen begeleiden. De bedoeling is dat we in een reeks geloofsgesprekken gaan luisteren naar de Heer en naar elkaar en zo ontdekken wat de Geest tot de Kerk zegt. De verslagen van die gesprekken kunnen naar de bisschop gestuurd worden, de grote luisteraar, aan wie het toekomt zuiver te onderscheiden. Bisschop Liesen toonde zich vol vertrouwen. “Voor u staat een hoopvolle bisschop. Ik merk aan de voorbereiding dat deze synode anders wordt dan de andere die ik heb mogen meemaken.”

Indrukken
Na de eucharistieviering volgde een ontmoeting in de Cuyperszaal, een van de ontmoetingsruimtes van de basiliek. De deelnemers wisselden onderling indrukken uit over de viering en over het relatief onbekende onderwerp synodale kerk. Waar de een meteen enthousiast wordt, is ‘synodaliteit’ voor de ander nog onwennig vanwege het nieuwe ervan.

In de zaal zit Esther Jansen uit Oosterhout. Ze is arts en secretaris van het parochiebestuur van de H. Catharinaparochie. “Ik heb me er nog niet zo in verdiept” bekent ze eerlijk. “Ik put mijn hoop vooral uit de activiteiten in onze eigen parochie. Samen met onze pastoraal werkster Annemiek Buijs ontwikkelen we activiteiten voor gezinnen zoals de familiecatechese. Daar komen ook nieuwe gezichten. Daarbij krijgen we ook een nieuwe pastoor. Dat geeft ons nieuw bloed en nieuwe inzichten.”

Bart Jan Antens uit Oudenbosch is een van de jongeren. “Zo goed volg ik het niet, maar ik hoop dat ze iets vinden om de leegloop tegen te gaan.” Anne Moeniralam uit Roosendaal heeft zich wel degelijk in het proces verdiept. “In de Sint Norbertusparochie hebben we een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de vier parochiekernen. Ik vertegenwoordig Roosendaal-Zuid. Zelf heb ik me verdiept in de documenten die op de website van het Vaticaan te vinden zijn. Ik verwacht dat er echt geluisterd wordt. We worden immers niet voor niets geraadpleegd. Ik hoop ook dat er naar de juiste mensen geluisterd wordt. Ik vind het wel een heel bijzonder proces.” Petra Mergaerts, pastoraal werkster in de Roosendaalse Sint Norbertusparochie en de H. Bernardusparochie in de gemeente Halderberge sluit zich hierbij aan. “Ik ben heel blij dat de paus de gewone gelovigen in het proces betrekt en niet alleen de hiërarchie. Voor mij is het ook heel bijzonder dat het om een wereldwijd proces gaat waaraan alle bisdommen meedoen.”

 

Andere berichten