Richtlijnen voor gebruik kerkgebouwen door andere kerkgenootschappen

3 mei 2021

Het Bisdom Breda publiceert richtlijnen voor het langdurig gebruik van een kerk door een ander kerkgenootschap dan de eigenaar van het kerkgebouw. In de richtlijnen komen onder meer de situatie van kerkelijke ontwikkelingen en de mogelijkheden binnen het canonieke recht aan de orde.

De richtlijnen gaan in op het wederzijdse respect tussen christelijke kerken, de betekenis van de kerkelijke ruimte en er worden praktische aanwijzingen gegeven voor het (langdurig) gedeelde gebruik van protestantse vieringen in een rooms-katholieke kerk. Om gebruik te kunnen maken van een katholiek kerkgebouw, is het nodig dat het kerkgenootschap lid is van de Nederlandse Raad van Kerken en er wederzijdse dooperkenning is.

 

Andere berichten