Visietekst bisschop Liesen: “God zal erin voorzien”

20 oktober 2021

“God zal erin voorzien.” Dat is de titel van de visietekst die bisschop Liesen schreef voor het bisdom Breda. Met de tekst wil de bisschop inspiratie bieden en beginselen formuleren die leidend zijn voor het pastoraal beleid in de komende jaren. De titel is afgeleid van zijn wapenspreuk: ‘Deus providebit’ (‘God zal erin voorzien’).

De visietekst gaat onder meer in op het belang van geloofsverdieping, wat het betekent om leerling te zijn van Jezus Christus en welke rol de geloofsgemeenschap heeft om de Kerk op te bouwen. Bisschop Liesen: “Op basis van het doopsel is elk van ons medeverantwoordelijk voor de opbouw van de kerk, biddend, offerend, werkend, al naar gelang onze roeping en talenten en met de nodige vorming en toerusting.”

De visietekst is al consulterend en luisterend tot stand gekomen, als vrucht van de ‘missionaire Kerk’ waarvoor het bisdom Breda zich al enige jaren inzet. Elk beleidsstuk dat geschreven zal worden, voor het bisdom, de parochies of andere kerkelijke gremia, zal hieraan getoetst worden. Vragen als: ‘wordt het geloof ermee bevorderd?’, ‘volgen we Jezus?’ en ‘helpt het de geloofsgemeenschap vooruit?’ kunnen ter reflectie uit de visietekst worden afgeleid.

In de visietekst klinkt vertrouwen, maar ook de uitnodiging om die weg te gaan die Jezus heeft voorgeleefd. In de slotalinea van de visietekst schrijft bisschop Liesen: “Of we ons al volleerd achten of beginners zijn in het geloof, of we vertrouwde wegen willen gaan of ook een nieuwe richting verkennen, we zullen het samen moeten doen, met Jezus en op zijn manier. Zijn weg is die van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en zo veel vrucht voortbrengt (Joh 12:24). Durven wij die weg te gaan? Durven wij op zijn belofte te vertrouwen?”

Andere berichten