Video: Missionaire Kerk: Op een nieuwe manier aan het werk

29 juni 2023

Parochies in het bisdom Breda worden gevraagd om samen met het bisdom meer missionair te worden. “We moeten ons realiseren dat we in een andere tijd terecht zijn gekomen.” Dat vertelt vicaris-generaal Norbert Schnell in een video die door Katholiekleven.nl is uitgebracht. Samen met pastoraal werkster Fredi Hagedoorn werd Schnell geïnterviewd tijdens de jaarlijkse studiedag voor pastorale beroepskrachten op 21 juni in Sint Willebrord.

Tijdens deze ontmoeting gingen 75 pastorale beroepskrachten, teamassistenten en projectmedewerkers met elkaar in gesprek. In het interview vertelt Norbert Schnell wat hij de afgelopen 25 jaar als priester heeft zien veranderen en hoe hij de toekomst ziet.

Aansluiten bij de vragen die de mensen hebben
Fredi Hagedoorn is pastoraal werkster in Bergen op Zoom. Zij vertelt aan Katholiekleven hoe de parochie onder meer met Alpha aansluit bij vragen die mensen hebben. “Bij de tieners en jongeren hebben we steeds onderwerpen die over de Kerk gaan, maar ook uit hun eigen leven komen”, zegt ze. “Dus het gaat over pesten, over vriendschap, over social media. En altijd vanuit de vraag: Hoe kun je daar vanuit een gelovige houding mee omgaan? Hoe kan Jezus altijd voor jou een vriend zijn, een antwoord, een leidraad, juist ook in die wereldse situaties?”

Tijdens de studiedag werd een beleidsuitgave van het missionaire pastoraat uitgereikt. Hierin zijn op grote lijnen de culturele veranderingen uitgewerkt en wordt, voortbordurend op de visietekst van bisschop Liesen, de missionaire opdracht van de Kerk verder ingekleurd.

Missionaire impuls
Met een indeling van het bisdom in vijf pastorale zones, wil het bisdom Breda in de komende jaren een missionaire impuls geven aan de parochies. De zones staan los van bestuurlijke parochiegrenzen en gaan naast de bestaande parochiestructuren opereren rondom missionaire initiatieven.

In de pastorale zones werken parochies (pastorale teams, besturen, parochianen) samen om de Missionaire Parochie gestalte te geven. Dat vraagt een gemeenschappelijke missionaire visie. In elke zone neemt een Missionair Team het voortouw om tot zo’n visie te komen. De pastorale zones zullen daardoor in de praktijk van elkaar verschillen.

“De visietekst van bisschop Liesen vormt het vertrekpunt voor de toekomst,” vertelde de vicaris-generaal bij zijn toelichting op de nieuwe manier van werken in het bisdom. “We zijn in een nieuwe tijd aangekomen, en die vraagt om een nieuwe manier van werken en kerk-zijn.” Schnell ging in zijn inleiding in op de christelijke spiritualiteit waarin een “grondhouding van dienstbaarheid” een centrale rol heeft.

Daarbij stelde hij voor om na te denken over welk beeld we van de Kerk hebben en of dat beeld toereikend is. “Als je de kerk enkel beschouwt als instituut, doe je haar tekort. Als je de Kerk ziet als lichaam, kijk je heel anders naar bijvoorbeeld vrijwilligers. Die zijn er dan niet. Iedereen heeft als ledemaat een eigen en onmisbare functie in een lichaam.” Volgens Schnell gaat onze tijd lijken op die van de eerste christenen, waarin de leerlingen twee-aan-twee uitgezonden werden.

Foto’s (screenshots): Katholiekleven.nl

Andere berichten