Voortgezette Pastorale Vorming Bisdom Breda: ‘Stilstaan bij het Godsbegrip’

29 september 2022

Dinsdag 20 september kwamen de pastorale beroepskrachten van het bisdom Breda bij elkaar voor de Voortgezette Pastorale Vorming (VPV). In de ochtend was er een inleiding van professor Inigo Bocken over ‘het Godsbegrip bij de H. pater Titus Brandsma’.

Zinvolle en rijke gesprekken
Aansluitend spraken beroepskrachten met elkaar over het eigen Godsbegrip. In de middag deelden drie beroepskrachten hun ervaringen in het pastoraat. Ze vertelden over het gelovig zoeken van parochianen, over de Godsbeelden die zij waarnemen, en over de wijze waarop ze bij proberen te dragen aan de verdieping van die beelden. Hun ervaringen nodigden de andere deelnemers uit om in kleinere groepen hierover door te spreken. Het werden zinvolle en rijke gesprekken.

In verbondenheid met de bisschop
De VPV heeft een lange traditie in het bisdom. Het is een dag van ontmoeting en verdieping voor de beroepskrachten, in verbondenheid met elkaar rond de bisschop. Bisschop Liesen was er niet bij – maar hij was wel aanwezig in de gedachten en gebeden van de beroepskrachten op deze dag. Vicaris-generaal Harry Lommers, die namens bisschop Liesen de dag opende, bracht goede wensen van de bisschop over. Vanuit de VPV werd een kaart met goede wensen en hartelijke groeten aan de bisschop gestuurd.

Missioniaire Kerk
Al enkele jaren worden op de VPV thema’s uitgediept die met de Missionaire Kerk te maken hebben. In 2020 vond de VPV plaats vlak voor de coronapandemie. De VPV ging toen over het boek ‘Als God renoveert’ van fr. James Mallon. In 2021 moest de VPV op digitale wijze plaatsvinden. Toen werd stil gestaan bij het ‘geloofsgesprek’. Geloofsgesprekken voeden het geloof en versterken de gelovige identiteit. Ze zijn belangrijke bouwstenen in de meer missionaire kerk, waarin gelovigen vanuit hun eigen gelovig bewustzijn woorden en daden verbinden aan hun geloof.

In het najaar van 2022 konden de beroepskrachten weer ‘gewoon’ bij elkaar komen voor de VPV. Het was weldoend om elkaar weer ‘in het echt’ te kunnen ontmoeten. Het gekozen thema ‘Godsbegrip’ werd aangereikt uit de actualiteit. In het voorjaar vonden in de Kerk (wereldwijd – en ook in het bisdom Breda) ‘synodale geloofsgesprekken’ plaats, als voorbereiding op de bisschoppensynode in Rome in 2023. Meer dan 700 gelovigen in het bisdom Breda hebben meegedaan aan deze gesprekken. Een bemoedigende en grote deelname! De resultaten uit deze gesprekken zijn meegenomen in de rapportage die door de Nederlandse bisschoppen naar het Vaticaan is gestuurd.

Een van de vruchten uit de gesprekken was de constatering dat dat het voor veel mensen moeilijk is om het eigen geloven te verwoorden. Het Godsbegrip van veel gelovigen lijkt vaag geworden. Het is een constatering die negentig jaar geleden al door pater Titus Brandsma werd gedaan. Vanwege zijn heiligverklaring verscheen in mei 2022 een magazine met een artikel van professor Inigo Bocken over het Godsbegrip bij pater Brandsma. De inleiding die hij op de VPV hield gaf aan dat de inzichten van pater Brandsma nog helemaal passen in deze tijd.

Andere berichten