Voorjaarseditie Bisdom Nieuwsbrief gepubliceerd

1 mei 2023

“Missionaire Kerk is een sleutelwoord geworden in het denken over de toekomst van geloof en Kerk. Dat geldt voor het niveau van parochie en bisdom – zeker voor het Bisdom Breda – en niet in de laatste plaats ook voor het hoogste niveau.” Dat schrijft missiesecretaris Ben Hartmann Bisdom Nieuwsbrief. De uitgave staat in het teken van ‘missie’.

Aan de hand van pauselijke uitspraken schetst Hartmann de ontwikkelingen in de Kerk die als het ware toe werken naar de ‘missionaire advent’: “Nog meer dan zijn voorgangers heeft paus Franciscus de missie van de Kerk tot evangelisatie tot de kern van zijn pontificaat gemaakt. De hervorming van de curie, zijn programmatische schrijven uit 2013, het jaar van zijn pauskeuze, over de Vreugde van het Evangelie Evangelii Gaudium en zeker ook het synodaal proces dat hij in gang heeft gezet, getuigen van zijn gedrevenheid de Kerk te richten op haar kernopdracht, de verkondiging van het evangelie aan iedereen.”

In de nieuwsbrief komt ook de rondgang aan de orde die een aantal bisdommedewerkers heeft gemaakt langs de parochies. Tijdens deze ‘luisterronde’ werden de ontwikkelingen van de Missionaire Parochie besproken. Een tweede ronde is inmiddels van start gegaan.

Zuster Maria Vrede SSVM vertelt over wat missie voor haar als religieus betekent. Samen met zuster Maria van Jesse is zij in november 2020 op het Bredase Begijnhof komen wonen. “Ons missionaire werk mist zijn doel als het alleen maar om actie zou gaan. Het gaat namelijk om de navolging van Christus. Onze missie is alleen doeltreffend, als ons handelen volledig uitdrukking is van de boodschap die Jezus verkondigt. Sterker nog: Jezus predikt niet alleen door wat Hij zegt of doet maar ook door wat Hij ís.”

In een overzichtsartikel is een terugblik te lezen over de mini-conferentie van de Missionaire Parochie. Via het artikel wordt verwezen naar tal van verslagen, video’s en foto’s die online zijn gepubliceerd.

De heiligen waarnaar veel kerken en scholen in het bisdom Breda vernoemd zijn, spelen nog steeds een rol in de zending kerk van vandaag. Althans, dat zou de bedoeling moeten zijn, zo stelt Marc de Koning in het artikel ‘Met de heiligen op weg naar missionaire parochies’.

Andere berichten