Synodale Kerk: Vijf vragen aan bisschop Liesen

6 augustus 2022

Wat is een ‘synodale Kerk’ en waarom is het voor de Kerk belangrijk om synodaal te zijn? In een reeks persoonlijke interviews gaan de Nederlandse bisschoppen met Katholiekleven.nl in gesprek over belangrijke uitdagingen voor de Kerk. De gesprekken vinden plaats in het verlengde van de diocesane fase van de bisschoppensynode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’.

Bisschop Liesen zegt over synodaliteit en het begin van de Kerk: “Je kunt zeggen dat de Kerk bij Jezus begint. Maar het eerste dat Hij doet is leerlingen roepen. De weg die de Vader hem gegeven heeft, gaat Hij niet alleen, maar met een gemeenschap. De Kerk is dus vanaf het begin, tot in zijn vezels, een synodale Kerk.”

‘Geen nieuwe uitdaging, maar wel onze uitdaging’
De bisschop merkt op dat de Kerk niet als democratie functioneert. Het gaat om de gemeenschap met Christus, waar iedereen bij kan aanhaken. “Het eigene wanneer je je aansluit, is dat er iets met je gebeurt. Je blijft niet dezelfde. Paulus zegt ook: Ik leef niet, maar Christus leeft in mij. Dat is de kern van onze Kerk en vormt ook de uitdaging voor elke generatie. Want je kunt dit niet in een doosje stoppen en doorgeven. Dit is elke generatie opnieuw, elke vrije persoon opnieuw laten ervaren wat dat is. En dat is de grootste uitdaging, dat we dat goed doen. In die zin is het geen nieuwe uitdaging, maar het is wel ónze uitdaging.”

Voor de toekomst van de Kerk hoopt Mgr. Liesen dat we kunnen ervaren wat de Emmausgangers meemaakten. “Brandde ons hart niet”, zeiden zij tot elkaar toen Christus in hun midden was. Bisschop Liesen: “Dat is hoe het begon, de kern. En dat is wat we weer nodig hebben.”

Bisschoppensynode
Op 17 oktober 2021 startte in de bisdommen wereldwijd de diocesane fase van de bisschoppensynode. In elk bisdom vonden op uitnodiging van paus Franciscus gesprekken plaats over onderwerpen en richtvragen die vanuit Rome werden aangereikt. Deze fase stond in het teken van luisteren en dialoog. Voor de zomer van 2022 rondden de Nederlandse bisschoppen het verslag van de gesprekken af. Dat verslag moest meer dan een samenvatting zijn. Als synthese moest het ook onderscheiding zijn. De bisschoppen werden gevraagd met hun diocesane verslag in te brengen “wat kan bijdragen aan de volgende fase van het synodale proces.”

Ad Limina
Aan het eind van dit jaar gaan de bisschoppen op Ad limina bezoek (van 7 tot en met 12 november). In Rome vieren ze samen de eucharistie bij de graven van de apostelen, ze hebben een ontmoeting met de paus en bezoeken diverse dicasteries (‘ministeries’) van de curie. Hoe zien de bisschoppen het ad limina bezoek als een uiting van de synodale Kerk? Ook deze vraag komt in de interviews naar voren.

Andere berichten