Studiedag liturgie in het kader van de kleine geloofsgroep

3 mei 2022

Op dinsdag 17 mei 2022 organiseren het Sint Franciscuscentrum en de Diocesane Commissie voor Liturgie de jaarlijkse studiedag voor Liturgie. De dag vindt plaats in De Cuyperszaal bij de basiliek H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch. Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

De dag staat in het teken van liturgie binnen de kleine geloofsgroep. De thematiek sluit aan bij de tweedaagse conferentie over de Missionaire parochie die op 24 en 25 maart 2022 te Breda plaatsvond. Waarschijnlijk bestaat de Kerk in de toekomst uit kleinere groepen gelovigen. Zij leven binnen een samenleving die vervreemd is van het christelijk geloof en de kerkelijke praktijk. Binnen deze maatschappij zullen zij op aanstekelijke wijze moeten getuigen van het geloof. Daarnaast is binnen de Missionaire parochie het bijeenbrengen van kleine groepen gelovigen ook een bewuste keuze. Het gezamenlijk bidden, vieren en spreken over het geloof versterkt ieders spiritualiteit. Een diepgaand gebedsleven vormt het fundament van een missionaire Kerk.

Dr. Sam Goyvaerts, universitair docent liturgie aan de Faculteit van de Katholieke Theologie in Utrecht/Tilburg spreekt over liturgie en gemeenschap op de drempel.

Zr. Hildegard Koetsveld osb, benedictines van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout gaat in op de werking van het gebed onder de titel ‘Bidden als schakel tussen God en wereld.’

Verschillende mensen zullen vanuit de pastorale praktijk ingaan op hun ervaring met het bidden in kleine groepen. Zij belichten onder andere seniorenvieringen, bidden in het kader van Alpha en het bidden met jeugd en jongeren.

 


Foto: Getinonpicture

Andere berichten