Partnerorganisaties starten ‘Ecosysteem Missionaire Parochie’

29 september 2022

De partnerorganisaties van de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ starten op 1 oktober 2022 met een zogenaamd ecosysteem met als missie de ontwikkeling van missionaire parochies te bevorderen. Met deze organisatievorm wordt de samenwerking verstevigd tussen de partners die in maart 2022 de conferentie van de Missionaire Parochie hebben gehouden.

In maart 2022 vond de conferentie ‘De Missionaire Parochie’ plaats waar vijf partnerorganisaties samenwerkten: Alpha Nederland, Bisdom Breda, Centrum voor Parochiespiritualiteit, Katholiek Alpha Centrum en xpand Nederland. De organisatie werd ondersteund door het netwerk van de Nieuwe Bewegingen. Deze conferentie was een belangrijke katalysator voor parochies om met het gedachtegoed van de Missionaire Parochie aan de slag te gaan. Om parochies verder in dit proces naar een missionaire parochie te ondersteunen hebben deze partners besloten een samenwerkingsverband aan te gaan.

Samenwerkingsmodel
Deze organisaties hebben zich gecommitteerd om in eerste instantie voor een periode van twee jaar in een zogenaamd ecosysteem samen te werken, expertise te delen en mensen en middelen vrij te maken om de missionaire parochiebeweging verder te brengen.
Paul Donders, directeur van xpand: “Deze vorm van innovatieve en tegelijkertijd effectieve samenwerking komt voort uit de professionele organisatie ontwikkeling waar dit samenwerkingsmodel sterk in opkomst is. Hierbij behoudt iedere organisatie haar zelfstandigheid. Een coördinatieteam zorgt ervoor dat er slagkracht kan worden ontwikkeld. Op deze manier is dit model veel meer dan een vrijblijvend netwerk.”

Concreet
Concreet zal het Ecosysteem Missionaire Parochie onder andere de volgende gezamenlijke zaken oppakken: de organisatie van een Missionaire Parochiedag op 25 maart 2023 en ook in 2024, een gezamenlijke website en communicatie-aanpak, het houden van webinars, informatiebijeenkomsten en het toegankelijk maken van internationaal aanbod. Daarnaast zal ook het aanbod van de afzonderlijke partners breder toegankelijk worden gemaakt en actief naar elkaar worden doorverwezen.

Foto: Ramon Mangold

Andere berichten